Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

31/12/2019

De rechter kan de theoretische en praktische proeven beperken tot de categorie van het voertuig waarmee de overtreding werd begaan

Bus- en vrachtwagenchauffeurs niet langer verplicht om de theoretische en praktische proeven voor hun bus of vrachtwagen opnieuw af te leggen bij rijverbod!

Vanaf 09.08.2018 kan de rechter het theoretische en praktijkexamen bij een rijverbod beperken tot het voertuig waarmee de overtreding werd begaan.  De nieuwe wetgeving brengt hiermee vooral soelaas bij professionele bestuurders van een bus of vrachtwagen die een overtreding hebben begaan met de auto.    Wanneer de rechter hen een rijverbod oplegt met theoretische en praktische proeven, moet hij niet langer die examens opleggen die verbonden zijn aan de hoogste categorie van het rijbewijs van de betrokken overtreder.  Hij kan de examens opleggen voor het behalen van het rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van het voertuig waarmee de overtreding werd begaan.

Theoretische, praktische, medische en psychologische proeven.

Wanneer de Politierechter een rijverbod oplegt, gaat dit vaak gepaard met bepaalde examens en onderzoeken, de zogenaamde herstelexamens en -onderzoeken.  De veroordeelde moet deze met succes afleggen alvorens hij of zij opnieuw met de wagen mag rijden, of zoals de juristen het zeggen "hersteld wordt in zijn of haar recht tot sturen".

Het gaat om de volgende proeven:

  • een theoretisch examen
  • een praktisch examen
  • een medisch onderzoek
  • een psychologisch onderzoek 

Door de vele wetswijziging zijn de straffen voor bepaalde misdrijven verzwaard, zoals in het geval van herhaling, of zijn de situaties waarin de Rechter deze proeven dient op te leggen aanzienlijk toegenomen.

Problemen met het theoretische en praktijkexamen!

In de praktijk waren er soms problemen met het theoretische en praktijkexamen: wanneer een bestuurder opnieuw het theoretische en praktijkexamen diende af te leggen, dan was de bestuurder steeds verplicht om deze herstelexamens af te leggen die gelden voor het behalen van de hoogste categorie van het rijbewijs dat hij had behaald. 

Concreet betekent dit dat houders van een rijbewijs voor categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D+E, D of D+E hun praktisch herstelexamens dus steeds moesten afleggen met een voertuig van categorie C of D, zelfs wanneer de overtreding begaan was met een privéwagen waarvoor een rijbewijs B volstaat!

Het is uiteraard algemeen geweten dat de examens voor het rijbewijs voor categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D+E, D of D+E aanzienlijk zwaarder zijn dan het examen voor het rijbewijs categorie B.  In de praktijk betekende dat houders van deze rijbewijzen zwaarder werden bestraft dan bestuurders met een rijbewijs categorie B wanneer ze met een gelijkaardig voertuig de overtreding begingen.

De Politierechter heeft voortaan de keuze!

Door een beperkte aanpassing van de Wet hebben de Politierechters nu in elk concreet geval de keuze om de herstelexamens te beperken tot de categorie van voertuigen waarmee de overtreding werd begaan.  Hij is dus niet verplicht om dit te doen, maar hij kan dit wel doen.

Verkeerszaken.be

Ook interessant