Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

16/12/2018

Kan de Politie langs voor flitsen?

Mag de Politie langs voor flitsen?

Langs voor geflitst? Heel wat bestuurders denken dat de Politie dit niet mag. Wij worden dikwijls gecontacteerd door bestuurders die op basis hiervan een snelheidsovertreding willen betwisten.  Dat vele mensen denken dat dit verboden zou zijn is niet zo vreemd. Het was immers inderdaad jarenlang verboden om langs voor te flitsen. Pas sinds 2010 is de Wet aangepast.

Wat zegt de Wet over "langs voor flitsen"?

Wat zeggen de huidige Wettelijke bepalingen?

Artikel 2.4, 1° van Bijlage 1 van het KB van 12.10.2010 "betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeerbepaalt:

“De opnemingstoestellen moeten adequate beelden waarborgen, wanneer zij worden afgeregeld en worden ingesteld overeenkomstig de instructies van de handboeken van gebruik en van installatie.

De beelden, al of niet gedigitaliseerd, moeten toelaten om:

-        de kentekenplaat duidelijk af te lezen voor zover ze zich in de vereiste staat bevindt;

-        het type van voertuig en eventueel het merk en het model te herkennen.”

In mensentaal: de flitser moet uw nummerplaat duidelijk kunnen registreren. Men maakt dus geen onderscheid (meer) tussen de officiële nummerplaat en de reproductie.  Vroeger, onder het oude KB van 11.10.1997 kon een flitser enkel maar een foto nemen van de officiële nummerplaat, dus die van de achterkant van de wagen.... Enkel indien deze gefotografeerd was, kon je beboet worden.

De  officiële nummerplaat mag nog steeds enkel achteraan het voertuig hangen (artikel 29 en 30 van het KB van 20.07.2001 betreffende de inschrijving van voertuigen). Omdat de officiële nummerplaat steeds achteraan hangt, was vooraan flitsen vroeger verboden.  Omdat het oude KB (van 11.10.1997) nu niet meer geldig is mag de politie een voertuig dus zowel langs voor als langs achteren flitsen.

Indien u langs voor geflitst werd en u de  snelheidsovertreding wil betwisten zal u met andere argumenten voor de dag moeten komen!  Het loont in ieder geval de moeite even contact op te nemen zodat we samen met u kunnen bekijken of er al dan niet andere onregelmatigheden zijn op basis waarvan u de snelheidsovertreding kan aanvechten. 

Helaas, het mag! U zal met andere argumenten voor de dag moeten komen om met succes de boete te kunnen aanvechten.

Vincent Glas - verkeerszaken.be
Of toch weer niet altijd toegelaten?

Of de Politie nu wél of niet langs de voorkant mag flitsen, is in de praktijk soms toch nog weer niet zo duidelijk. Volgens de Lokale Politie van Mechelen zijn bepaalde snelheidsdetectiecamera’s speciaal uitgerust en geijkt om zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde van het voertuig te flitsen.  Andere camera's dan weer niet... Of men al dan niet langs voor voertuigen mag flitsen is dus strikt genomen afhankelijk van het type toestel waarover men beschikt.

Anderen lazen ook