Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

12/01/2019

Nummerplaat onherkenbaar of onleesbaar gemaakt?

Nummerplaat onherkenbaar?

Ik heb mijn nummerplaat onleesbaar gemaakt.  Wat zijn de straffen wanneer ik mijn nummerplaat onherkenbaar heb gemaakt?  Als u regelmatig te snel rijdt, stapelt u gemakkelijk de flitsboetes op. De slimmeriken onder ons maken dan hun nummerplaat onherkenbaar of onleesbaar. Maar is dit wel een goed idee?

Het onherkebaar maken van de nummerplaat.

In de praktijk zien wij vaak dat het eerder de motorrijders zijn die soms hun nummerplaat durven te plooien zodat de nummerplaat onleesbaar wordt voor een flitser.

Bij auto’s gebeurt dit veel minder.  Maar toch, indien uw nummerplaat niet leesbaar is, kan men u ook niet verbaliseren.  Enige tijd geleden maakten de gepersonaliseerde nummerplaten nieuws omdat deze bij trajectcontrole niet gedetecteerd werden.

Om de nummerplaat “onder de radar” te houden, zijn er creatieve en minder creatieve mogelijkheden.  Sommige bestuurders gebruiken vernis of haarlak om met de blinkende laag ervan het flitstoestel te verschalken: de blinkende laag zou er voor zorgen dat de nummerplaat overbelicht wordt.  De huidige generatie flitstoestellen is echter opgewassen tegen dergelijke truken van de foor.  

Wie op internet gaat, zal gemakkelijk heel wat verschillende systemen terug kunnen vinden. Zo bestaat er een systeem dat gebruikt maakt van een magneet die je monteert achter de nummerplaat en die je met een afstandsbediening vanuit de auto kunt activeren.

Door op de nummerplaat het meegeleverde metalen voorwerp te kleven (bijvoorbeeld de vorm van een blad van een boom) is je nummerplaat niet meer leesbaar of slechts gedeeltelijk. Op de flitsfoto zal dan te zien zijn dat er “toevallig” een blaadje op je nummerplaat bleef kleven. Als je zou worden tegengehouden kan je de magneet uitschakelen waardoor het blaadje op de grond valt. Eens de magneet in werking is zou het systeem er zo uitzien (bron: P-MAGAZINE):

Manipulatie van uw nummerplaat is strafbaar, jawel!

In België is het niet toegelaten om met een onleesbare of gemanipuleerde nummerplaat rond te rijden.

Art. 62bis van de Wegverkeerswet bepaalt:

“Onverminderd de bepalingen van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving is het verboden elke uitrusting die of elk ander middel dat de vaststelling van overtredingen van deze wet en van de reglementen betreffende de politie over het wegverkeer, bemoeilijkt of verhindert of automatisch werkende toestellen bedoeld in artikel 62 opspoort, bij zich te hebben.

Het hierboven genoemde magneetsysteem is “het middel” dat men gebruikt om de vaststelling van overtredingen te bemoeilijken of te verhinderen.

Zelfs indien er geen gebruik van zou gemaakt worden en het systeem louter aanwezig is, blijft het verboden.

De bestraffing.

Volgens art. 29bis van de Wegverkeerswet kan diegene die deze overtreding begaat, gestraft worden met een gevangenisstraf van vijftien dagen tot drie maanden en/of met een geldboete van 100,00 EUR tot 1.000,00 EUR (nog te vermeerderen met de opcentiemen, thans x 8).

Deze straffen worden verdubbeld bij herhaling binnen drie jaar.

Bovendien wordt het gebruikte systeem onmiddellijk in beslag genomen, verbeurd verklaard en vernietigd zelfs indien ze niet aan de overtreder/bestuurder toebehoren!