Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

26/01/2019

Sneeuw- en ijsvrij maken van de autoruiten?

Is het verplicht om alle ruiten en spiegels ijs- en sneeuwvrij te maken?

Met de hevige sneeuwval van de laatste dagen krijgen we heel wat vragen binnen over het al dan niet verplicht sneeuw- en ijsvrij moeten maken van de auto. Er verschijnen ook heel wat artikels op nieuwssites, waarvan wij merken dat de inhoud met een stevige korrel (strooi)zout moet genomen worden. 

Wat zegt de Wet? De Wet bevat geen bepaling die uitdrukkelijk zegt dat bestuurders verplicht zijn alle ruiten en spiegels vrij van ijs en sneeuw te maken, maar...

Art. 8.3 van de Wegcode bepaalt:

“Elke bestuurder moet in staat zijn te sturen, en de vereiste lichaamsgeschiktheid en de nodige kennis en rijvaardigheid bezitten.

Hij moet steeds in staat zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend zijn voertuig of zijn dieren goed in de hand hebben.”

Uit deze bepaling leidt men af dat elke bestuurder verplicht is om zijn of haar voertuig ijs- en sneeuwvrij te maken om alle nodige rijbewegingen te kunnen uitvoeren. Als u niets kan zien, kan u immers ook niet alle nodige rijbewegingen uitvoeren.

Welke ruiten en spiegels?

Of u alle ruiten en spiegels moet vrijmaken is evenmin bepaald in de Wet. Sowieso zal u als bestuurder de voorruit moeten vrijmaken, hetgeen evident is. Daarnaast zal u ook de ruiten van deuren aan de voorzijde van het voertuig moeten vrijmaken zodat u gebruik kan maken van de zijspiegels.

De achterruit vrijmaken is naar onze mening strikt genomen niet verplicht. U kan immers ook gebruik maken van de zijspiegels in het geval van een afgeplakte achterruiten, zodat naar analogie dit ook kan gelden voor een bevroren achterruit. Ook in het geval van een besneeuwde achterruit kan men dus volgens ons gebruik maken van de zijspiegels als vervangingen voor de niet-bruikbare achterruit.

Wat als u uw voorruit en zijspiegels niet sneeuw- en ijsvrij houdt?

In dat geval begaat u een inbreuk op art. 8.3 van de Wegcode.  Dit is een overtreding van de 2e graad. Heel wat nieuwssites vermelden foutief dat dit een overtreding is van de 1e graad. Voor deze overtreding zal men u een onmiddellijke inning kunnen voorstellen die momenteel 116,00 EUR bedraagt.

Betaalt u de boete niet of betwist u de feiten?

In dit geval zal u voor de Politierechter moeten verschijnen die u een geldboete kan opleggen van 20,00 EUR tot 250,00 EUR (vermeerderd op de opdeciemen is dit momenteel 180,00 EUR tot 2.000,00 EUR).

Bovendien kan de rechter een rijverbod opleggen van minimum 8 dagen, maar is hij niet verplicht dit te doen.