Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

16/02/2019

Help, ik ontving een uitnodiging tot verhoor van de Politie.

Wat moet ik doen wanneer ik verhoord word door de Politie wegens een verkeersovertreding?

Als u bent opgeroepen voor een politieverhoor wegens een verkeersovertreding, moet u zeker niet panikeren.

Het is wel belangrijk dat u zich goed voorbereidt.  In deze blog beantwoorden wij enkele veelgestelde vragen die u daarbij kunnen helpen.  Als u nog vragen heeft, kan u de advocaten van www.verkeerszaken.be steeds contacteren (info@verkeerszaken.be).

Tijdens het verhoor zal de politie u die vragen stellen die zij meent u te moeten stellen.  U heeft de keuze hier al dan niet op te antwoorden.  U bent niet verplicht te antwoorden: u beschikt over een zwijgrecht.

Hoe de ondervrager zijn vragen stelt en hoe de politie deze noteert verschilt van ondervrager tot ondervrager. Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Laat u zeker en vast niet intimideren. 

De politie maakt een proces-verbaal op van de door u afgelegde verklaring.  U zal deze eerst kunnen nakijken en eventueel laten aanpassen alvorens u ze ondertekent. U bent diegene die beslist wat er uiteindelijk in het proces-verbaal wordt vermeld en u krijgt na afloop ook een kopie hiervan mee.  Vraag steeds een kopij, en laat u hierbij niet afwimpelen!

Beslist de Politie of ik schuldig ben?

Neen! De politie onderzoekt de feiten en noteert uw verklaringen.  Als u zich beroept op uw zwijgrecht, zal de verbalisant dit eveneens noteren. 

Ook de Procureur des Konings beslist niet of u schuldig bent.  De Procureur Des Konings ontvangt het dossier van de politie, en zal, op basis van een grondige studie van de zaak, beslissen om u al dan niet voor de Rechtbank te dagvaarden.

Het is uiteindelijk enkel de Rechtbank die beslist over uw schuld of onschuld.  Enkel de Rechter zal desgevallend ook een straf opleggen. 

Los hiervan bestaat uiteraard wel de mogelijkheid dat op het niveau van  de Politie of de Procureur des konings de zaak wordt afgehandeld door u een onmiddellijke inning of een minnelijke schikking aan te bieden.  Dit is geen schuldigverklaring maar louter een alternatieve afhandeling van het dossier: in ieder geval kan u steeds op de ene of de andere manier de boete of minnelijke schikking van Politie of Parket aanvechten bij een Rechtbank, als u het er niet mee eens bent.

Mag een advocaat aanwezig zijn bij het verhoor?

Ja! U mag zich altijd laten bijstaan door een advocaat, ongeacht of u van uw vrijheid werd beroofd of niet.  U heeft altijd het recht om een advocaat te raadplegen voorafgaand aan uw verhoor (in de huidige stand van de Wetgeving).

Als u niet van uw vrijheid werd beroofd kan u naar eigen keuze een advocaat contacteren en vragen of hij u kan bijstaan. Kies dan uiteraard voor een advocaat gespecialiseerd in de materie waarover men u gaat ondervragen.

In de meeste gevallen moet u uw advocaat niet eens betalen, omdat diens erelonen en kosten betaald worden door uw rechtsbijstandsverzekering!  Het loont dus zeker de moeite om bij iedere uitnodiging tot verhoor een advocaat te raadplegen, als is het maar even telefonisch voor kort overleg!

Mag een advocaat voor mij pleiten bij dit verhoor?

Neen. De advocaat heeft normaal een eerder passieve rol tijdens het verhoor.  Onze ervaring leert ons echter de situatie sterk verschillend is al naargelang wie de ondervraging doet.  Sommige inspecteurs hebben geen bezwaar tegen een actieve rol van de advocaat, anderen dan weer wel. 

Strikt genomen mag de advocaat enkel tussenkomen als er sprake zou zijn van eventuele inbreuken op de rechten van verdediging.  Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer men u suggestieve vragen zou stellen, onder druk zou zetten, u zou bedreigen of misleiden…

Uw advocaat mag nooit in uw plaats antwoorden op vragen en mag u niet influisteren wat u dient te zeggen.

Wat als ik toch geen voorafgaandelijke bijstand van een advocaat heb gehad?

Als u geen voorafgaandelijke bijstand van een advocaat gehad heeft, mag men u niet veroordelen op basis van verklaringen die u afgelegd heeft zonder dat u een voorafgaandelijk gesprek met uw advocaat heeft gehad, tenzij u uitdrukkelijk afstand zou gedaan hebben van het recht op bijstand.

Men mag u ook niet veroordelen op basis van bewijsmateriaal dat verkregen werd op basis van deze verklaringen.

Let op: wanneer u niet van uw vrijheid bent beroofd, u een schriftelijke uitnodiging heeft gehad en u zich nadien aanbiedt bij de politie, gaat men er rechtmatig van uit dat u voorafgaandelijk een advocaat geraadpleegd heeft.

Het is dus ten zeerste aan te raden om een advocaat te raadplegen.

Mag ik een uitnodiging tot verhoor negeren? En wat als ik niet aanwezig kan zijn op de datum vermeld in de uitnodiging?

Het is normaal steeds mogelijk om te vragen het verhoor uit te stellen naar een later tijdstip, zo lang dit niet te ver in de toekomst is. Als u zonder verwittigen niet komt opdagen zal men u een nieuwe uitnodiging sturen, maar kan men u ook laten seinen. Indien men u ook op deze manier niet aantreft kan in het slechtste geval de Onderzoeksrechter een “bevel tot medebrenging” uitvaardigen waarbij hij opdracht geeft om u actief op te sporen. Laat het best zover niet komen en creëer de nodige goodwill door u spontaan aan te bieden voor verhoor.

Ben ik verplicht mee te werken aan het verhoor?

Neen.  U heeft een zwijgrecht en dus het recht om niet te antwoorden op vragen die men u stelt. U heeft het recht niet te moeten meewerken aan het onderzoek dat men tegen u voert.

U kan dit doen op algemene wijze door op geen enkele vraag te antwoorden, maar ook op specifieke wijze door enkel op bepaalde vragen niet te antwoorden.

Wat is de reden hiervoor? Indien u wél zou antwoorden op bepaalde vragen zou u zichzelf aan de galg praten: u zou "gedwongen" worden uzelf te beschuldigen.  U bent niet verplicht schuld te bekennen aan het feit waarvoor men u ondervraagt. U bent in België gelukkig maar niet verplicht uzelf te beschuldigen.

Ook zou het antwoorden op bepaalde vragen kunnen leiden tot het onthullen van andere eventuele strafrechtelijke inbreuken waarin u betrokken bent (maar waarvan de ondervrager nog geen kennis heeft).

Indien u zwijgt, mag de Rechter u hiervoor ook niet extra zwaar straffen, mocht u uiteindelijk schuldig bevonden worden.  In de praktijk is dit echter een heikel punt: zwijgen kan beschouwd worden als een gebrek aan medewerking, waarmee rechters in de beoordeling van de zaak wél rekening houden.

Het zwijgrecht betekent in geen geval dat u leugenachtige verklaringen mag afleggen. Dit blijft verboden.

Wie betaalt mijn advocaat als die mij bijstaat bij een verhoor of ondervraging?

In veel gevallen dekt uw rechtsbijstandsverzekeraar de tussenkomst van uw favoriete advocaat.  Heeft u een rechtsbijstandsverzekering?  In de meeste autoverzekeringen zit een rechtsbijstandsverzekering inbegrepen, waarvoor u ook een premie betaalt.  Het loont dus zeker de moeite om even naar ons te bellen.  Wij kijken in ieder geval kosteloos na of wij voor u gratis kunnen optreden via uw rechtsbijstandsverzekering. 

Anderen lazen ook
Moet ik met mijn oldtimer naar de keuring?
Sinds 20 mei 2018 moeten oldtimers (voorzien van de O-kentekenplaat) in Vlaanderen verplicht naar de periodieke (jaarlijkse) keuring. Deze periodieke keuring is vanaf 20.05.2018 verplicht voor voertuigen die meer dan 25 jaar in gebruik zijn én die ingeschreven zijn onder een O-kentekenplaat (of een gepersonaliseerde kentekenplaat met een O-vignet).
Voertuig niet ingeschreven of rijden met verkeerde nummerplaten? Strengere straffen vanaf 1 oktober 2018!
Vanaf 01.10.2018 verstrengen de straffen voor het niet inschrijven van voertuigen of het rijden met verkeerde of onleesbare nummerplaten.
Wat is de bewijswaarde van een proces-verbaal?
U heeft een proces-verbaal ontvangen waarin u wordt beticht van een verkeersovertreding. Kan u de bewijswaarde van dit proces-verbaal met succes aanvechten?
Kan de Politie langs voor flitsen?
Mag de Politie langs voor flitsen? Heel wat bestuurders denken dat de Politie niet langs voor mag flitsen. Kan u de snelheidsovertreding betwisten wanneer u langs voor werd geflitst?
Positief geblazen tijdens BOB-campagne.
Na een gezellig familiefeest, alwaar de drank rijkelijk vloeide, rijdt een bestuurster naar huis.  Onderweg wordt ze tegengehouden door een agent van de BOB-campagne.
Geflitst aan 100 km/uur in zone 50?
Op een baan met wisselende snelheidsbeperkingen reed de jongeman zonder het goed te beseffen de bebouwde kom binnen aan een véél te hoge snelheid: hij werd geflitst aan een snelheid van maar liefst 102 km/u, na correctie gebracht op zo'n 95,88 km/u...