Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

02/03/2019

Zijn Waalse Politierechters minder streng dan Vlaamse?

Vlaanderen versus Wallonië.

Als je geflitst wordt, ben je dan beter af in Wallonië? Of zijn de straffen toch dezelfde als in Vlaanderen?  Wij deden de test! Twee vergelijkbare snelheidsovertredingen, maar de ene bestuurder moet verschijnen voor de Poltierechtbank te Antwerpen, de andere voor de Politierechtbank in Bergen.  Wie werd het strengst bestraft?

Twee quasi identieke snelheidsovertredingen.

Bestuurder A, voor de gelegenheid noemen we hem Johan, is een man van 40 jaar.  Hij werd geflitst toen hij met zijn wagen 82 km/uur reed, daar waar hij slechts 50 km/uur mocht rijden. 

Johan bevond zich daarenboven in staat van herhaling omdat hij in een periode van 3 jaar voordien veroordeeld was door de  Politierechtbank voor één feit van alcoholintoxicatie.

Johan werd vervolgd voor de Politierechtbank te Anwerpen op grond van een inbreuk op art. 11.1 Wegcode en art. 29§3 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer - KB tot coördinatie van 16 maart 1968.  De vastgestelde snelheid was 88 km/uur, de gecorrigeerde snelheid was 82 km/uur.

Bestuurder B, voor de gelegenheid Kristof genoemd, is een mand van 41 jaar.  Hij werd eveneens geflitst omdat hij aan een gecorrigeerde snelheid van 81 km/uur reed, daar waar hij er maar 50 km/uur mocht rijden. Zijn vastgestelde snelheid was 87 km/uur.

Kristof bevond zich óók in staat van herhaling omdat hij in een periode van 3 jaar voordien veroordeeld was door de  Politierechtbank voor één feit van alcoholintoxicatie. Kristof was voordien ook al eens veroordeeld voor een andere snelheidsovertreding, hetgeen een bijkomende verzwarende omstandigheid uitmaakte. 

Kristof werd vervolgd voor de Politierechtbank te Bergen, eveneens op grond van art. 11.1 Wegcode en art. 29§3 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer - KB tot coördinatie van 16 maart 1968. 

Samengevat hebben wij twee bijna identieke situaties: de bestuurders hebben ongeveer dezelfde leeftijd, hebben dezelfde inbreuk begaan, en verkeren alletwee in staat van herhaling.  Het enige verschil is dat er in het geval van Kristof, ook nog een verzwarende omstandigheid was omdat hij in het verleden al twee keer veroordeeld was, waaronder o.a. voor een andere snelheidsovertreding.  Bij Johan was het enkel een veroordeling wegens alcoholintoxicatie.

Wat beslist de Politierechtbank te Antwerpen?

We verdedigden Johan op de zitting van de Politierechtbank te Antwerpen.

Johan kreeg van de Politierechter een effectieve geldboete van 520,00 EUR (65,00 EUR X 8) en een rijverbod van drie maanden waarvan 1 maand  met uitstel.  Het effectief rijverbod bedroeg bijgevolg twee maand.

Daarnaast diende Johan te slagen voor het theoretisch en praktisch examen, en met succes  de medische en psychologische proeven afleggen, wilde hij zijn rijbewijs terugkrijgen.  Dit is  wettelijk verplicht.

Wat besliste de Politierechtbank in Bergen?

We verdedigden Kristof voor de Politierechtbank te Bergen.

Kristof werd gestraft met een effectieve geldboete van 280,00 EUR. Hij werd veroordeeld tot een geldboete van 70,00 EUR X 8 = 560,00 EUR waarvan 35,00 EUR (X 8)  met uitstel.  Daarnaast kreeg Kristof een effectief rijverbod van 20 dagen.  Ook hier had de Rechter het herstel in het recht tot sturen afhankelijk gemaakt van het slagen voor het theoretisch en praktisch examen en het slagen voor de medische en psychologische proeven, hetgeen wettelijk gezien verplicht was.

Is Wallonië daarom minder streng dan Vlaanderen?

De verschillen in de rechtspraak van de Vlaamse Politierechter uit Antwerpen en zijn Waalse collega uit Bergen zijn opmerkelijk.  De Rechter in Wallonië is beduidend milder en dit zowel op vlak van de geldboete als het rijverbod.

Zo kreeg Kristof op het vlak van de geldboete de gunst van het uitstel voor de helft, terwijl Johan de volle pot moest betalen. Het grootste verschil zien we echter op het vlak van het rijverbod: Johan kreeg een rijverbod van drie maand, waarvan één maand met uitstel. Kristof kreeg een effectief rijverbod van slechts 20 dagen opgelegd, niettegenstaande de Rechter wettelijk verplicht was een rijverbod van minstens 3 maanden op te leggen.  De Bergense Politierechter heeft dus zelfs een onwettige straf opgelegd.  Uiteraard zijn wij hiertegen niet in beroep gegaan.

Betekent dit nu dat Wallonië in het algemeen milder is dan Vlaanderen?  Dat weten wij niet.  Frappante verschillen in beoordeling van gelijkaardige dossiers zijn ook in Vlaanderen of Wallonië mogelijk.  Politierechters zijn immers nog altijd mensen, en misschien is dit nog niet zo slecht.  Als we de Politierechters hun beoordelingsvrijheid aan banden zouden leggen, kunnen ze veel moeilijker rekening houden met de specifieke omstandigheden van een zaak. Dergelijke grote verschillen in een uitspraak, zoals in ons voorbeeld, leren ons vooral dat je een beetje geluk moet hebben voor welke rechter je terecht komt.  Of...dat je vooral een goede advocaat moet nemen!

Anderen lazen ook