Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

06/04/2019

Zes tips voor wanneer u bent gedagvaard voor de Politierechtbank.

U moet voorkomen voor de Politierechtbank, wat nu?

Bent u een verkeerszondaar en moet u zich verantwoorden voor de Politierechtbank?  Om de pijn een beetje te verzachten hebben wij voor u vijf nuttige tips gebundeld die u helpen om van deze nare ervaring toch het beste te maken.

1. Ga niet alleen naar de zitting, maar raadpleeg een advocaat gespecialiseerd in verkeersrecht!

Studies hebben aangetoond dat zeven op de tien Vlamingen zonder advocaat voor de  Politierechtbank verschijnen.

Het klinkt voor de hand liggend, maar raadpleeg zo snel mogelijk een advocaat! U zal met heel wat vragen zitten over wat u boven het hoofd hangt, hoe de zitting verloopt en hoe u de uitgesproken geldboete moet betalen, hoe uw rijverbod wordt uitgevoerd, enz…

Maar is het wel de moeite om een advocaat te nemen, want die kost toch ook geld”?  Toch wel! Wat veel mensen niet weten, is dat ze een gratis advocaat mogen kiezen van hun verzekeraar rechtsbijstand, die inbegrepen is in de verzekering van de wagen waarmee de verkeersovertreding werd begaan.  U leest er alles over in ons artikel Een rechtsbijstandsverzekering? Gratis advies bij dagvaarding voor de Politierechtbank.  Dus kies niet zozeer een lange, dikke, dunne of mooie advocaat, maar een advocaat die gespecialiseerd is in het verkeersrecht.  Niet alle advocaten zijn even onderlegd in deze materie, die tijd is al lang voorbij!  Kies dus een advocaat die aantoonbaar gespecialiseerd is in politiezaken.  De advocaten van www.verkeerszaken.be zijn een zéér goede keuze :)!

2. Spreek af met uw advocaat of u aanwezig moet zijn.

Indien u een advocaat genomen heeft, zal deze met u bespreken of u al dan niet aanwezig dient te zijn op de zitting. Een advocaat kan u normaal vertegenwoordigen op de zitting zodat u in het merendeel van de gevallen niet aanwezig hoeft te zijn.  Wanneer uw advocaat voor u de zaak afhandelt, betekent dit voor u dat u de confrontatie met de Politierechter niet moet aangaan en kan u uw tijd soms nuttiger besteden.

Soms zal het aangewezen zijn samen met uw advocaat te verschijnen, wanneer u dit tot een beter resultaat zou leiden.  In andere gevallen zal uw advocaat juist aangeven dat u beter niet zelf aanwezig bent.  Sommige mensen moeten soms tegen zichzelf beschermd worden ! :). 

In sommige gevallen is uw aanwezigheid wettelijk verplicht. En in uitzonderlijke gevallen wil de Politierechter u als overtreden persoonlijk eens spreken of de les spellen.  In die gevallen zal u niet anders kunnen dan persoonlijk de storm te trotseren!  Maar spreek dan met uw advocaat goed af wat u wél en wat u niet zult zeggen en hoe je de vragen van de Rechter het best beantwoordt.

3. Wees jezelf, maar zorg ervoor dat je steeds beleefd bent en verzorgd overkomt.

Als u naar de Politierechtbank gaat, let er dan op hoe u overkomt voor de Politierechter. Vermijd kauwgom, petten en andere zaken die aanleiding kunnen geven tot opmerkingen. Schuif uw principes of overtuigingen op dat vlak even opzij, zo bespaar je alvast op dit punt eventuele discussies die je toch niet kunt winnen.

Sta recht als de Rechter u iets vraagt of u iets wil verduidelijken en wees steeds beleefd.

Heeft u een kind (of kinderen): zorg dan voor een oppas zodat de zitting niet gestoord wordt.

U dient zeker geen duur kostuum of mantelpakje aan te doen, wanneer u in uw dagelijkse (professionele) leven dit ook niet doet.  Als u altijd een kostuum draagt, dan kan dit uiteraard geen kwaad.

Een normaal verzorgd voorkomen is meer dan voldoende.

4. Alcohol of drugs? Ga voorafgaandelijk al eens naar de dokter.

Indien u dient voor te komen wegens een overtreding die verband houdt met het gebruik van alcohol of drugs is het nuttig om nog vóór de zitting naar uw huisdokter te gaan.

Wij raden cliënten afhankelijk van de situatie soms aan om door middel van urine- of bloedanalyses aan te tonen dat er géén sprake (meer) is van alcoholmisbruik druggebruik.  Voor dergelijke analyses moet u bij uw huisdokter zijn.  Ter zitting kan u dan de resultaten voorleggen en laten zien dat u in orde bent.

5. Betwist u de feiten of wenst u een specifieke straf? Verzamel bewijs!

Wordt u vervolgd voor feiten waarvan u betwist ze te hebben gepleegd? Bespreek goed met uw advocaat waarom u de feiten betwist en verzamel de nodige bewijsstukken die dit kunnen aantonen (bv. foto’s van de plaats waar het misdrijf werd gepleegd, foto’s van eventuele schade, enz.).

Wenst u een lage geldboete? Bezorg dan stukken aan uw advocaat die uw inkomstensituatie aantonen (loonfiches, arbeidsovereenkomst, overzicht uitkering, beschikking collectieve schuldenregeling, enz.).

Vraagt een u een weekendrijverbod of een beperking van het rijverbod tot een bepaalde categorie van het rijbewijs? Bezorg dan stukken aan uw advocaat waaruit blijkt dat u om beroepsredenen uw auto dient te gebruiken!

6. Ook de Politierechter is een mens!

Ga er steeds van uit dat de Politierechter een redelijk persoon is die meestal openstaat voor redelijke argumenten en dus vatbaar is voor een passende straf.  Denk vooraf goed na wat u juist wil of niet wil en beargumenteer uw vraag! Wie weet houdt de Politierechter er wel rekening mee!

Anderen lazen ook: