Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

17/01/2020

Hoe besliste de Politierechtbank van Gent over een voertuig met nummerplaat die niet hoort bij de wagen?

Oude nummerplaat op een voertuig.

Tijdens een nachtelijke patrouille in de stationsbuurt merkt de politie een voertuig op waarvan een van de voorbanden plat staat. De politie stopt om het voertuig uit het verkeer te halen. Maar dat was niet het enige probleem. Een opzoeking van de nummerplaat leert dat de nummerplaat op de wagen uitgewist is en dus niet meer geldig.

De bestuurder en tevens eigenaar van het voertuig werd verhoord. Deze verduidelijkte dat hij het voertuig net had aangekocht en dat de inschrijving, de verzekering en de keuring nog niet in orde gebracht waren. De eigenaar had een oude nummerplaat op het nieuwe voertuig aangebracht, in de veronderstelling dat daarmee alles in orde zou zijn...

De Politie zag dit natuurlijk anders en het voertuig werd op bevel van de politie weggesleept en in bewaring ondergebracht bij het takelbedrijf, in afwachting van de regularisatie van het voertuig.

De eigenaar liet echter niets meer van zich horen en was niet meer bereikbaar, reden waarom het na verloop van tijd overgelaten werd aan de Belgische Staat, die het openbaar heeft verkocht.

De bestuuder mocht het gaan uitleggen voor de Politierechtbank.

Voor welke verkeersinbreuken werd de bestuurder gedagvaard?

De bestuurder werd vervolgd voor de Politierechtbank Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent voor de volgende  verkeersinbreuken:

  1. Als eigenaar van een motorrijtuig, nl.: een personenauto, dit rijtuig in het verkeer gebracht te hebben of toegelaten te hebben dat het werd gebracht in het verkeer op de openbare weg of op terreinen, die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen, die het recht hebben om er te komen, zonder dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe dit motorrijtuig aanleiding kan geven, gedekt was door een verzekering welke aan de bepalingen van deze wet voldoet en waarvan werking niet is geschorst(art. 1, 2§1, 20, 22§1, 24, 28 en 29 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen)
  2. Onder dekking van een Belgische inschrijvingsplaat, een volgens dit besluit aan de autokeuring onderworpen voertuig op de openbare weg te hebben laten bevinden, dat niet voorzien was van een geldig keuringsbewijs, het overeenkomstig keuringsvignet en een met zijn gebruik overeenstemmend identificatieverslag, technische fiche of een document “Visuele keuring van het voertuig”, voor zover deze documenten vereist zijn (art. 24§1, 26 en 81 van het KB van 15 maart 1968, art. 4 van de wet van 21 juni 1985)
  3. Een voertuig in het verkeer op de openbare weg te hebben gebracht dat niet was ingeschreven of dat de nummerplaat niet droeg die bij de inschrijving werd toegekend (art. 2§1 van het KB van 20 juli 2001, art. 29§2 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer – KB tot coördinatie van 16 maart 1968)
Welke straffen kreeg de bestuurder van de Politierechtbank Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent?

De bestuurder werd voor de 3 feiten samen veroordeeld tot één straf:

  • Een geldboete van 100,00 EUR x 6 = 600,00 EUR, waarvan de helft met uitstel voor een periode van 3 jaar (het effectieve gedeelte bedroeg dus 300,00 EUR);
  • Een rijverbod van 1 maand voor alle motorvoertuigen;
  • Een bijdrage in het Slachtofferfonds t.b.v. 200,00 EUR;
  • De gerechtskosten, waaronder de stallingskosten, t.b.v. 354,92 EUR.