Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

22/02/2020

Treft een rijverbod ook het militaire rijbewijs dat u als militair bezit?

Wat is een Belgisch militair rijbewijs?

Een Belgisch militair rijbewijs is een rijbewijs dat de Belgische strijdkrachten afleveren aan de militairen. Met dit Belgisch militair rijbewijs mag men legervoertuigen besturen en dit zowel op de militaire basis, als op de openbare weg. Met het Belgisch militair rijbewijs mag men enkel legervoertuigen besturen en géén andere voertuigen, zoals bijvoorbeeld uw eigen wagen of moto.

Welke voertuigen zijn legervoertuigen? Dit zijn strikt genomen alle voertuigen die gebruikt worden door het ministerie van landsverdediging, gaande van tanks tot moto's over jeeps en dergelijke meer. Meestal kan men deze voertuigen herkennen aan de militaire nummerplaat die ze dragen, maar dit is ook niet altijd het geval, want soms zal men met een gewone nummerplaat rondrijden omwille van de discretie of de veiligheid.Voor het besturen van legervoertuigen op de openbare weg is het Belgisch nationaal rijbewijs niet vereist, maar u moet dan wel een militair rijbewijs hebben. Ingevolge artikel 4, 8° van het Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs is men ontslagen van de verplichting houder te zijn van het Belgisch nationaal rijbewijs en het bij zich te hebben voor het besturen van legervoertuigen op de openbare weg.

De enige voorwaarden aan het besturen van legervoertuigen op de openbare weg zijn:

  • Houder zijn en het bij u hebben van het Belgisch militair rijbewijs.
  • Geen rijverbod lopende hebben.

Maar wat bedoelt men met "geen rijverbod" lopende hebben? Betekent dit dat het rijverbod betreffende uw gewoon nationaal rijbewijs ook tot gevolg heeft dat u uw militair rijbewijs niet meer mag gebruiken? Verkeerszaken.be zoekt het voor u uit.

Wat is de impact van een onmiddellijke intrekking of een door de Rechtbank uitgesproken rijverbod op het militair rijbewijs?

Indien u een rijverbod opgelegd wordt, al dan niet gekoppeld aan de herstelproeven – of examens, heeft dit verbod betrekking op het besturen van alle motorvoertuigen op de openbare weg, ook diegene waarvoor géén Belgisch nationaal rijbewijs vereist is. Voor een bromfiets klasse A met een maximaal toegelaten snelheid van 25 km/u) is een motorvoertuig waarvoor géén rijbewijs vereist is, maar waar u toch niet zal mogen mee rijden als u een rijverbod heeft opgelegd gekregen voor uw gewoon nationaal rijbewijs. Ook met legervoertuigen waarvoor géén Belgisch nationaal rijbewijs vereist is (maar wel een militair rijbewijs), mag men niet rijden tijdens de periode van het rijverbod op de openbare weg. De militair die vervallen is verklaard van het recht tot sturen mag dus niet langer een militair noch een burgerlijk voertuig op de openbare weg besturen. Het rijverbod betreffende het gewone nationale rijbewijs slaat op het besturen van alle motovervoertuigen op de openbare weg.

Maar wat met de militair die spijts zijn rijverbod aangaande zijn gewoon nationaal rijbewijs nog met legervoertuigen rondrijdt op het militair domein. Vallen deze ritten onder het gewone rijverbod of niet? Moet deze militair met andere woorden ook zijn Belgisch militair rijbewijs afgeven bij een rijverbod of onmiddellijke intrekking?

Voor militairen heeft het College van Procureurs-generaal een bijzondere regeling uitgewerkt in het geval van een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs of een rijverbod inzake het gewone nationaal rijbewijs. De intrekking of het rijverbod van een van de rijbewijzen mag niet onafhankelijk van het ander rijbewijs geschieden. Beide rijbewijzen moeten m.a.w. steeds ingetrokken worden!

Bestuurt de militair toch een voertuig (een gewoon of legervoertuig) op de militaire basis (wat als privéterrein wort beschouwd), dan is hij niet strafrechtelijk vervolgbaar voor zover zijn militair rijbewijs niet werd, maar kan dit wel aanleiding geven tot tuchtsancties.

Anderen lazen ook