Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

12/11/2020

Hoe besliste de Politierechtbank van Antwerpen over een snelheidsovertreding in de Waaslandtunnel?

Met 88km/u gereden in de Waaslandtunnel.

Een bestuurder ontvangt een proces-verbaal waaruit blijkt dat hij in de Waaslandtunnel in Antwerpen aan een snelheid van 88 km/u gereden heeft (na correctie nog 82 km/u).

In deze tunnel wordt de snelheid gemeten via trajectcontrole. De tunnel ligt in de bebouwde kom zodat de maximum toegelaten snelheid 50 km/u.

Omdat de bestuurder binnen de bebouwde de maximum toegelaten snelheid met meer dan 30 km/u overschreden heeft, is de Rechter verplicht een rijverbod op te leggen.

De bestuurder heeft echter één voorgaande veroordeling wegens alcoholintoxicatie zodat hij zich in staat van herhaling bevindt en zodat de Rechter verplicht een rijverbod van 3 maand moet opleggen, samen met de 4 proeven …

Gedagvaard voor de Politierechtbank Antwerpen, Afdeling Antwerpen.

De bestuurder werd uiteindelijk gedagvaard voor de Politierechtbank voor de volgende  verkeersinbreuk:

als bestuurder van een voertuig op de  openbare weg, binnen een bebouwde kom, de maximum toegelaten snelheid van 50 km/u te hebben overschreden, door aan een gecorrigeerde snelheid van 82 km/u te gereden te hebben (vastgestelde snelheid 88 km/u) (art. 11.1 Wegcode; art. 29§3 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer - KB tot coördinatie van 16 maart 1968)

met de omstandigheid dat de betrokkene in een periode van 3 jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan en waarin hij veroordeeld werd door de  Politierechtbank voor één van de overtredingen bedoeld in de artikelen 29§1, lid 1, 29§3 lid 3, 30 §§1, 2 en 3, 33 §1 en 2, 34§2, 35, 37, 37bis §1, 48 of 62 bis  Wegverkeerswet (art. 38 §6 lid 1 Wegverkeerswet).

De uitspraak van de Politierechtbank Antwerpen, Afdeling Antwerpen?

De bestuurder werd veroordeeld tot :

  • Een effectieve geldboete van 65,00 EUR X 8 = 520,00 EUR;
  • Een rijverbod van 3 maanden (= 90 dagen), waarvan 1 maand (= 30  dagen) met uitstel werd toegekend zodat het uit te voeren rijverbod  2 maand (= 60 dagen) bedraagt.

De Rechter heeft het herstel in het recht tot sturen daarenboven afhankelijk gemaakt van het slagen voor het theoretisch en praktisch examen en het slagen voor de medische en psychologische proeven.

De bestuurder werd ook veroordeeld tot een bijdrage van 200,00 EUR in het Slachtofferfonds, zijnde een verplichte (administratieve) bijdrage die de Politierechter dient op te leggen van zodra men veroordeeld werd tot een geldboete vanaf 26,00 EUR (x 8).

De bestuurder werd tenslotte ook nog veroordeeld tot een bijdrage in het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand t.b.v. 20,00 EUR en tot de gerechtskosten (kosten van dagvaarding, deskundige e.d.) die +/- 80,00 EUR bedragen.

Deze gerechtskosten worden normaal gezien terugbetaald aan de bestuurder door de verzekeringsmaatschappij van zodra deze alles betaald heeft.