Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

03/10/2020

Wat is een voorzienbare hindernis?

Voorzienbare hindernis.

Een voorzienbare hindernis is een hindernis op een afstand die voldoende is voor de bestuurder om het op te merken. De bestuurder wordt geacht op tijd te kunnen stoppen voor de voorzienbare hindernis om zo geen gevaar te zijn voor zichzelf of voor andere weggebruikers. Het is niet omdat de bestuurder zelf de hindernis niet op tijd opmerkte, dat het gaat om een onvoorzienbare hindernis.

Een voorbeeld van een voorzienbare hindernis is wanneer een andere weggebruiker vreemd rijgedrag vertoont. Dit kan een voorzienbare hindernis zijn wanneer de andere bestuurder dit op tijd kon opmerken en zijn eigen rijgedrag hierdoor kon aanpassen.

Artikel 10.1.3 van het Wegverkeersreglement bepaalt: “De bestuurder moet in alle omstandigheden kunnen stoppen voor een hindernis die kan worden voorzien.”

Wanneer het gaat om een "onvoorzienbare" hindernis, kan de bestuurder zich op overmacht beroepen waardoor hij niet verantwoordelijk is.

Wat is een onvoorzienbare hindernis?

Een onvoorzienbare hindernis is een hindernis die zich in de onmiddellijke nabijheid van de bestuurder bevindt en die de bestuurder niet voldoende kan opmerken en bijgevolg niet kan ontwijken. De hindernis doet zich vaak vlug en onverwacht voor, waardoor er nog een te korte afstand is om deze te vermijden. Hier is het belangrijk dat de onvoorzienbaarheid geen gevolg is van een fout van de bestuurder zelf. De bestuurder moet dus zelf een bepaalde voorzichtigheid en oplettendheid hebben.

Is een vaste hindernis op de rijbaan voorzienbaar?

Een vaste hindernis op de rijbaan kan zowel een voorzienbare als een onvoorzienbare hindernis zijn. Dit hangt af van de concrete omstandigheden. Wanneer er bijvoorbeeld een elektriciteitspaal voorovergebogen over de weg bevindt, gaat het om een onvoorzienbare hindernis. Het betreft namelijk een abnormale toestand die men niet verwacht of niet ziet aankomen. Als er daarentegen een container op de openbare weg is geplaatst met voldoende signalisatie, gaat het wel om een voorzienbare hindernis. Dit wordt voldoende aangeduid zodat een oplettende bestuurder dit op tijd opmerkt en hiervoor kan uitwijken indien nodig.

Is het plots verschijnen van een voetganger voorzienbaar?

Voetgangers kunnen zich plots op de weg bevinden. Dit zorgt dan voor accidenten. Ook wanneer het gaat om kinderen, kan het om zowel voorzienbare als onvoorzienbare hindernissen gaan. Wanneer een kind plots achter een achteruitrijdende lichte vrachtwagen verschijnt, gaat het om een onvoorzienbare hindernis. Hetzelfde geldt als een kind bij de ouders staat en het zich plots op de weg begeeft. Deze actie is niet voorzienbaar voor de bestuurder. Maar wanneer een kind achter een schoolbus verschijnt, moet de bestuurder dit wel verwachten.

Verkeer op autosnelwegen.

Een onvoorzienbare hindernis op de autosnelweg is bijvoorbeeld aanwezig wanneer de voorligger plots zonder reden remt. U dient er dus geen rekening mee te houden dat wanneer een voertuig op een autosnelweg rijdt, deze op ieder moment zonder reden bruusk kan remmen. Daarnaast is de bestuurder van een voertuig met een lege brandstoftank in fout, wanneer zijn voertuig plots tot stilstand komt op de autosnelweg. Een stilstaand voertuig op de middenstrook van de autosnelweg is dan ook onvoorzienbaar, ook al staan de noodlichten aan. Wat wel voorzienbaar kan zijn is een stilstaand voertuig tussen de rechterrijstrook en de pechstrook wanneer deze voldoende zichtbaar is. Dit dient u als oplettende bestuurder wel op te merken en hiervoor uit te wijken indien nodig.

Het stadsverkeer.

Onvoorzienbare hindernissen worden eerder restrictief opgevat in het stadsverkeer. Wanneer de motor van een voertuig blokkeert en daardoor opeens tot stilstand komt, kan er sprake zijn van een voorzienbare hindernis voor andere bestuurders. In het stadsverkeer gelden andere gewoontes dan op de autosnelweg. Daarom is het eerder voorzienbaar dat voertuigen in het stadsverkeer plots kunnen remmen en stoppen.

Moet ik rekening houden met het rijgedrag van de voorligger?

Het rijgedrag van de voorligger is relevant voor de bestuurder. Indien het te voorzien is dient de bestuurder hiervoor uit te wijken. Indien het gedrag van de voorligger niet te voorzien is, ligt de fout bij de voorligger. Als de voorligger plots remt voor een groen licht, is dit niet te voorzien voor de bestuurders die erachter rijden. Wanneer daarentegen de bestuurder op een besneeuwd wegdek achter een fietser rijdt, gaat het om een voorzienbare hindernis als de fietser plots valt.

Ook zeker de moeite om te lezen
Wat verstaat men onder onaangepaste snelheid?
Elke bestuurder is verplicht zijn snelheid te regelen in functie van een aantal elementen: de aanwezigheid van andere weggebruikers, de weersomstandigheden, de plaatsgesteldheid, belemmering, de verkeersdichtheid, het zicht, de staat van de weg, de staat van de lading van zijn voertuig. Ook betekent dit dat de snelheid geen oorzaak van een ongeval mag zijn of het verkeer mag hinderen.
Wat riskeer ik wanneer ik positief getest ben bij een alcoholcontrole?
Op kerstdag wordt een gehandicapte man in een rolstoel, opgehaald door een vriend die met hem op restaurant gaat. Ze drinken samen een fles wijn en genieten van de uitgebreide maaltijd. Na het eten nodigt de man de bestuurder uit voor een drankje bij hem thuis. In tegenstelling tot wat u zou verwachten, bleef het bij dat ene drankje. Het tweede drankje slaat de bestuurder af met de boodschap “als ik nog iets drink en ze houden me tegen, dan hang ik er aan”.
Help, ik ontving een uitnodiging tot verhoor van de Politie.
Als u bent opgeroepen voor een politieverhoor omdat men u verdenkt van een strafbaar feit, is het essentieel dat u zich goed voorbereidt. In deze blog beantwoorden wij enkele veelgestelde vragen die u daarbij kunnen helpen.
Sneeuw- en ijsvrij maken van de autoruiten?
Met de hevige sneeuwval van de laatste dagen krijgen we heel wat vragen binnen over het al dan niet verplicht sneeuw- en ijsvrij moeten maken van de autoruiten. Er verschijnen ook heel wat artikels op nieuwssites, waarvan wij merken dat de inhoud met een stevige korrel (strooi)zout moet genomen worden. Wat zegt de Wet?