Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

01/10/2020

Reddingsstrook vanaf nu wettelijk verplicht!

De reddingsstrook

De reddingsstrook is volgens de Wegcode de vrije ruimte tussen twee rijstroken in een file die door de prioritaire voertuigen gebruikt kan worden wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt. Sinds 01.10.2020 is in België de reddingsstrook van toepassing. Bij een file zal men op alle wegen met minstens 2 rijstroken per rijrichting een reddingsstrook moeten vormen voor de hulpdiensten.

Ook vroeger moest men de weg verplicht vrijmaken voor prioritaire voertuigen, al was er nog geen sprake van een reddingsstrook. De wettelijke basis is artikel 38 van de Wegcode:

Zodra het speciaal geluidstoestel het naderen van een prioritair voertuig aankondigt, moet elke weggebruiker onmiddellijk de doorgang vrijmaken en voorrang verlenen; zo nodig moet hij stoppen".

Nu heeft men het “vrijmaken van de doorgang” ook in de praktijk omschreven in art. 9.8 van de Wegcode:

In geval van filevorming vormen bestuurders een reddingsstrook als bedoeld in artikel 2.70:
   1° wanneer de openbare weg een rijbaan omvat die bestaat uit twee rijstroken begeven de bestuurders op de linkerrijstrook zich uiterst links en de bestuurders op de rechterrijstrook zich uiterst rechts zodat tussen hen een reddingsstrook ontstaat;
   2° wanneer de openbare weg een rijbaan omvat die bestaat uit meer dan twee rijstroken begeven de bestuurders op de linkerrijstrook zich uiterst links en begeven de bestuurders op de andere rijstroken zich naar rechts zodat naast de linkerrijstrook een reddingsstrook ontstaat
”.

De sancties voor wie geen reddingsstrook vrijmaakt.

Een inbreuk op de bepaling van art. 9.8 van de Wegcode is een 1ste graadsovertreding. Dit betekent dat men in geval van onmiddellijke inning een boete kan krijgen van 58,00 EUR. Als men de boete niet betaalt of indien de overtreding gepaard gaat met andere inbreuken en een dagvaarding voor de Rechtbank volgt, bedraagt de minimumgeldboete voor deze inbreuk 10,00 EUR x 8 = 80,00 EUR (op heden).

De Politierechter is niet verplicht om een rijverbod op te leggen, maar kan het wel.

In welke gevallen moet je een reddingsstrook maken?

Een reddingsstrook moet men vormen bij iedere file op een rijbaan met minstens 2 rijstroken in die specifieke richting. Het toepassingsgebied beperkt zich niet tot de snelwegen, maar tot iedere rijbaan. Ook binnen de bebouwde kom of op gewestwegen, zolang er in die richting minstens 2 rijstroken zijn, moet men een reddingsstrook vormen.

Wat een file is, verduidelijkt men niet. In de praktijk moeten bestuurders de strook vormen van zodra het verkeer bijna stilvalt en er filevorming is, ongeacht de oorzaak hiervan. Dit is uiteraard niet eenvoudig om te zetten in de praktijk. Wanneer er immers louter filevorming is door druk verkeer, wegenwerken of verkeerslichten is de reddingsstrook immers niet noodzakelijk, maar toch verplicht...

U moet wel op de rijbaan blijven tijdens het uitwijken (als het kan tenminste).

Bij het vormen van de reddingsstrook is men verplicht op de rijbaan op de openbare weg te blijven, binnen de grenzen van de openbare weg. Het is in principe niet toegelaten voor de bestuurders die zich op de rechterrijstrook bevinden om uit te wijken tot op de pechstrook, busstrook, een bijzonder overrijdbare bedding, een gesloten spitsstrook of het fietspad. Enkel als de doorgang te smal is, kan dit toch tijdelijk om in functie van art. 38 van de Wegcode doorgang te verlenen.

Motorfietsen mogen gebruik maken van de reddingsstrook.

Ook motorfietsen mogen gebruik maken van de reddingsstrook op voorwaarde dat men een maximumsnelheid van 50 km/u hanteert met een maximaal snelheidsverschil van 20 km/u ten opzichte van de andere voertuigen. Uiteraard mag er op dat moment geen enkel prioritair voertuig van achteren naderen.

Anderen lazen ook