Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

24/10/2020

Welke schade kan het Slachtofferfonds vergoeden?

Welke schade komt in aanmerking?

Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden of hun verwanten kunnen een beroep doen op het Slachtofferfonds ter vergoeding van de door hen geleden schade wanneer de dader onbekend is of onvermogend blijkt.  Maar welke schadeposten komen in aanmerking voor vergoeding?

De hiernavolgende soorten schade komen in aanmerking voor vergoeding door het Slachtofferfonds.

-    De morele schade
-    De medische kosten
-    De tijdelijke of blijvende invaliditeit
-    Een verlies of vermindering aan inkomsten
-    De esthetische schade
-    De procedurekosten 
-    De materiële kosten (maximum 1250 EUR)
-    De schade die voortvloeit uit het verlies van een of meerdere schooljaren

Als eerste komt de morele schade in aanmerking. De morele schade berekent men op basis van de duur en graad van de invaliditeit. Daarnaast komen de medische kosten en de ziekenhuiskosten ook in aanmerking voor een vergoeding. De prothesekosten vallen hier ook onder. Verder kunnen de tijdelijke of blijvende invaliditeit, de esthetische schade en de procedurekosten, inclusief de rechtsplegingsvergoeding ook vergoed worden.

Wanneer het slachtoffer een verlies van arbeidsinkomsten heeft door de gewelddaden, komen deze ook in aanmerking voor een vergoeding. Ook materiële kosten zijn een schadepost, zoals bijvoorbeeld kledijschade, schade aan een bril, verplaatsingskosten… Hier is echter wel een grens van 1.250 EUR op. Het is ook belangrijk dat de verzoeker deze kosten specifiek kan aantonen.

Vijf vormen van financiële hulp.

Welke verschillende vergoedingen betaalt het Slachtofferfonds uit? Er zijn vijf vormen van tegemoetkoming, namelijk:

  1. de noodhulp
  2. het voorschot
  3. de financiële hulp
  4. de aanvullende hulp
  5. de uitzonderlijke hulp. 

Hiernavolgend gaan wij dieper in op deze vormen van hulp.

Wat is de noodhulp?

De noodhulp houdt in dat er sprake is van een bepaalde hoogdringendheid. Het is belangrijk dat de hoogdringendheid niet enkel aanwezig is bij de aanvraag, maar ook op het moment van de toekenning. Het is vereist dat de vertraging van de toekenning van de financiële hulp kan leiden tot een ernstig nadeel of ernstige ongemakken bij het slachtoffer. Hierbij is het niet nodig dat het strafonderzoek reeds afgerond is. 

De bewijslast ligt bij de verzoeker van de noodhulp. De factoren waar de Commissie rekening mee houdt, zijn onder andere het inkomen van de verzoeker en de reeds gedragen medische kosten. Het bedrag voor de noodhulp bedraagt een maximum van 30.000 EUR per verzoeker en per opzettelijke gewelddaad. Het minimumbedrag voor de noodhulp is 500 EUR. Indien er later nog andere hulp wordt toegekend, moet men het bedrag van de noodhulp in mindering brengen van het totaal bedrag.

Wat is het voorschot?

Wat is het voorschot?

De noodhulp is niet van toepassing bij daden van terrorisme. Men kan bij daden van terrorisme wel om een voorschot verzoeken bij schade boven de 500 EUR. Het maximumbedrag is hier hoger dan de noodhulp, namelijk 125.000 EUR.

Bij daden van terrorisme veronderstelt men steeds de dringendheid van het verzoek, en moet de verzoeker dit zelf niet aantonen. De financiële situatie van de verzoeker is hier evenmin van belang.

Wat is financiële hulp?

De financiële hulp is de hoofdvergoeding die de verzoeker aanvraagt voor het volledige nadeel. Het maximale bedrag is hier hetzelfde als bij het voorschot, namelijk 125.000 EUR.

Opgelet, het is mogelijk dat men bij het oordelen over de financiële hulp, van mening is dat de noodhulp die reeds werd toegekend, hoger ligt dan het uiteindelijke bedrag. De Minister van Financiën beslist uiteindelijk of een terugvordering aangewezen is. Een terugvordering is hierbij dus niet uitgesloten.

Wat is aanvullende hulp?

Wat is aanvullende hulp?

Wanneer er reeds financiële hulp werd toegekend, en er uiteindelijk blijkt dat het nadeel van de verzoeker gestegen is, kan het slachtoffer aanvullende hulp vragen voor schade boven de 500 EUR. Ook hier is het maximumbedrag 125.000 EUR, verminderd met de reeds toegekende hulp.

Wat is uitzonderlijke hulp?

Wat is uitzonderlijke hulp?

De uitzonderlijke hulp is van toepassing wanneer het slachtoffer langdurig in onzekerheid blijft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de dader onbekend is, maar er toch geen seponering of buitenvervolgingstelling volgt. Ook hier geldt hetzelfde minimumbedrag van 500 EUR en maximumbedrag van 125.000 EUR.

Ook interessant
Het slachtoffer van een verkeersongeval, en toch vervolgd voor vluchtmisdrijf?
Het slachtoffer van een verkeersongeval, en toch vervolgd voor vluchtmisdrijf? Het slachtoffer van een verkeersongeval, en toch vervolgd voor vluchtmisdrijf? Het overkwam een bejaard echtpaar. Het koppel Een bejaard echtpaar rijdt op een zonnige lentedag richting Colruyt. Op nog geen kilometer van het warenhuis naderen ze een rondpunt. Op dat ogenblik vlamt een jongeling met een blinkende Mini Cooper uit de tegenovergestelde richting over zijn rijvak waardoor de oudjes moeten uitwijken en tegen het verkeerseiland aan het begin van het rondpunt terechtkomen.  Het betreft een betonnen blok aan de kant van de rijbaan waar verkeersborden en – lichten opgesteld staan.
Wat is het Slachtofferfonds?
Het Slachtofferfonds is voluit "het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders’. De wettelijke basis vindt men in de artikelen 28 tot en met 41 en 42bis-septiesdecies van de Wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 augustus 1985. 
Reddingsstrook vanaf nu wettelijk verplicht!
De reddingsstrook is de vrije ruimte tussen twee rijstroken in een file die de prioritaire voertuigen kunnen gebruiken om sneller op hun plaats van bestemming te komen.
Vluchtmisdrijf
Gedagvaard wegens vluchtmisdrijf? In deze bijdrage leert u alle voorwaarden die moeten vervuld zijn om van vluchtmisdrijf te kunnen spreken.