Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

15/06/2017

Hoe werkt een weekendrijverbod in de praktijk?

Rijverbod in het weekend?

Wanneer u bent gedagvaard voor de Politierechter wegens een verkeersovertreding, spreekt de Politierechter vaak, naast een geldboete, ook een rijverbod uit.  In het jargon het zgn. “verval van het recht tot sturen”. Indien u dit vraagt aan de Rechter, kan deze beslissen dat uw rijverbod enkel doorgaat in het weekend en op feestdagen. Dit is het “weekendrijverbod”. Het weekendrijverbod is geen recht, maar een gunstmaatregel die de Rechter kan toestaan, rekening houdende met de individuele omstandigheden van uw zaak.

Wanneer gaat het weekendrijverbod in?
Concreet begint een weekendrijverbod op:
  • vrijdag om 20 uur tot zondag om 20 uur;
  • 20 uur op de vooravond van een feestdag tot 20 uur op die feestdag.
Hoe wordt het weekendrijverbod uitgevoerd?

Indien de Politierechter u veroordeeld tot een weekendrijverbod, zal u enkele maanden na de uitspraak op de hoogte gesteld worden van dit rijverbod.  De kennisgeving van uw weekendrijverbod gebeurt ofwel via een brief per post met uitnodiging om u te begeven naar het politiekantoor, ofwel via de wijkagent persoonlijk.

Van zodra u persoonlijk kennis heeft gekregen van het rijverbod (door het ondertekenen van een document), moet u uiterlijk de vijfde werkdag nadien uw rijbewijs afgeven op de griffie van de Rechtbank die het rijverbod heeft uitgesproken: de griffie van de Politierechtbank of de griffie van de Correctionele Rechtbank (in graad van beroep).

Het weekendrijverbod gaat effectief in het eerste weekend nadat de vijf dagen verstreken zijn. In het geval van een weekendrijverbod moet u echter niet elke vrijdag naar de Rechtbank gaan om uw rijbewijs in te dienen. U zal bij afgifte van uw rijbewijs een attest krijgen waarmee u bij de gemeente een nieuw tijdelijk rijbewijs kan verkrijgen. Met dit nieuwe tijdelijke rijbewijs kan u dus enkel rijden in de week (indien dit geen feestdag is). De kostprijs van dit nieuw tijdelijk rijbewijs bedraagt normaal 25,00 EUR. Eens het rijverbod is afgelopen kan u op de griffie uw “oud” rijbewijs terug ophalen.

Er is nog een praktisch probleem met een weekendrijverbod: vermits het een aantal dagen duurt vooraleer de gemeente het nieuwe rijbewijs heeft gemaakt, zal u een aantal dagen rondrijden zonder uw rijbewijs op zak te hebben. Het besturen van een voertuig zonder uw rijbewijs bij te hebben is strikt genomen een verkeersovertreding waarvoor u dus kan bestraft worden! In de praktijk zal dit echter niet gesanctioneerd worden, omdat u wacht op uw nieuw tijdelijk rijbewijs.

Geen weekendrijverbod wanneer er bijkomende proeven worden opgelegd.

Last but not least, indien de Rechter een rijverbod oplegt met bijkomende proeven (bv. theoretisch examen, praktijkexamen, een medisch en/of een psychologisch onderzoek) dan kan géén “weekendrijverbod” toegestaan worden! 

Anderen lazen ook