Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

03/04/2022

Hoe besliste de Politierechtbank van Sint-Niklaas over een vluchtmisdrijf op een private parking?

Aanrijding op parking appartementsgebouw

Bij het oprijden van de parking van het appartementsgebouw waar de bestuurder woont (via een smal straatje tussen de gebouwen) raakt de bestuurder afgeleid en komt hij in aanraking met  een van de muren die schade vertoont.

De bestuurder kent de eigenaar van het gebouw waar hij woont en zou omwille van het late uur de dag nadien contact op te nemen met de eigenaar.

Hij parkeert zijn voertuig en gaat te voet naar zijn vrienden met wie hij afgesproken had.

De dag nadien belt hij met de eigenaar en verneemt hij dat deze reeds door derden ingelicht was en dat de politie al ter plaatse was geweest. 

De bestuurder ontvangt enkele weken later een uitnodiging wegens vluchtmisdrijf…

Gedagvaard voor de Politierechtbank Oost-Vlaanderen, Afdeling Sint-Niklaas

De bestuurder werd gedagvaard voor de Politierechtbank voor de volgende  verkeersinbreuk:

A. Als bestuurder van een voertuig of van een dier, wetende dat dit voertuig of dit oorzaak van, dan wel aanleiding is geweest tot een verkeersongeval op een openbare plaats, de vlucht te hebben genomen om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken, zelfs wanneer het ongeval niet aan zijn schuld te wijten was
(art. 33§1, 1° en 38 §1, 5° van de Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer)

B. Als bestuurder van een voertuig op de openbare weg niet, in alle omstandigheden,  hebben kunnen stoppen voor een hindernis die kon worden voorzien
(art. 10.1.3° van het KB van 1 december 1975 – De Wegcode – art. 29 §1 lid 3 en 38 §1, 3° van de Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer)

De uitspraak van de Politierechtbank Oost-Vlaanderen, Afdeling Sint-Niklaas?

De bestuurder werd veroordeeld tot :

Voor de tenlastelegging A (= vluchtmisdrijf)

  • Een geldboete van 200,00 EUR X 8 = 1.600,00 EUR waarvan 120,00 EUR x 8 met uitstel werd toegekend zodat de effectief te betalen geldboete 80,00 EUR x 8 =  640,00 EUR bedraagt;
  • Een effectief rijverbod van 21 dagen

Voor de tenlastelegging B (= ongeval)

  • Een geldboete van 20,00 EUR X 8 = 160,00 EUR 

De bestuurder werd ook veroordeeld tot één bijdrage van 200,00 EUR in het Slachtofferfonds, zijnde een verplichte (administratieve) bijdrage die de Politierechter dient op te leggen van zodra men veroordeeld werd tot een geldboete vanaf 26,00 EUR (x 8).

Er werden weliswaar 2 afzonderlijke straffen opgelegd, maar door de eerdere lage bestraffing voor tenlastelegging B dient de bestuurder geen bijkomende bijdrage te betalen in het Slachtofferfonds van 200,00 EUR;

De bestuurder werd tenslotte ook nog veroordeeld tot een bijdrage in het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand t.b.v. 20,00 EUR en tot de gerechtskosten (kosten van dagvaarding, bloedanalyse, speekseltest e.d.) die +/- 80,00 EUR bedragen 

Deze gerechtskosten worden normaal gezien terugbetaald aan de bestuurder door de verzekeringsmaatschappij van zodra deze alles betaald heeft.

Hoe beslisten de Politierechtbanken Sint-Niklaas in andere zaken van vluchtmisdrijf?