Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

03/04/2022

Hoe besliste de Politierechtbank van Oudenaarde over een vluchtmisdrijf na het maken van een u-turn?

U-turn

Bij het uitvoeren van een u-turn (het rechtsomkeer maken) zou een bestuurder een ongeval hebben veroorzaakt.

Meer bepaald bij het achteruitrijden (omdat de bocht niet in één keer kon gemaakt worden) zou de bestuurder een voertuig geraakt hebben dat achter hem aan het wachten was.

De bestuurder heeft echter niets gemerkt hiervan en vervolgde zijn weg. De dag na de vermeende feiten staat de politie aan zijn deur.

De bestuurder verklaart niets te weten van een ongeval en niets te hebben gemerkt. Zijn voertuig vertoonde slechts lichte krassen die er al waren de dag voordien. 

Ook is er een getuige (een collega) die op dezelfde plaats was toen, die het maneuver gezien heeft en die heeft verklaard aan de politie dat er geen ongeval is geweest is.

Gedagvaard voor de Politierechtbank Oost-Vlaanderen, Afdeling Oudenaarde.

De bestuurder werd uiteindelijk gedagvaard voor de Politierechtbank voor de volgende  verkeersinbreuken:

A. Als bestuurder van een voertuig of van een dier, wetende dat dit voertuig of dit oorzaak van, dan wel aanleiding is geweest tot een verkeersongeval op een openbare plaats, de vlucht te hebben genomen om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken, zelfs wanneer het ongeval niet aan zijn schuld te wijten was
(art. 33§1, 1° en 38 §1, 5° van de Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer)

B. Als bestuurder van een voertuig op de openbare weg niet, in alle omstandigheden,  hebben kunnen stoppen voor een hindernis die kon worden voorzien
(art. 10.1.3° van het KB van 1 december 1975 – De Wegcode – art. 29 §1 lid 3 en 38 §1, 3° van de Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer)

De uitspraak van de Politierechtbank Oost-Vlaanderen, Afdeling Oudenaarde?

De Politierechter heeft het volgende uitgesproken:

Voor de tenlastelegging A (= vluchtmisdrijf)

  • De bestuurder werd vrijgesproken voor het vluchtmisdrijf

Voor de tenlastelegging B (= het niet tijdig hebben kunnen stoppen voor een voorzienbare hindernis)

  • Een effectieve geldboete van 20,00 EUR X 8 = 160,00 EUR 

De bestuurder werd niet veroordeeld tot een bijdrage van 200,00 EUR in het Slachtofferfonds. Deze  verplichte (administratieve) bijdrage dient de Politierechter pas op te leggen van zodra men veroordeeld werd tot een geldboete vanaf 26,00 EUR (x 8).

De bestuurder werd tenslotte ook nog veroordeeld tot een bijdrage in het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand t.b.v. 20,00 EUR en tot de gerechtskosten (kosten van dagvaarding, bloedanalyse, speekseltest e.d.) die +/- 80,00 EUR bedragen 

Deze gerechtskosten worden normaal gezien terugbetaald aan de bestuurder door de verzekeringsmaatschappij van zodra deze alles betaald heeft.