Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

13/11/2017

Hoe besliste de Politierechtbank van Veurne over een niet-gekeurde auto?

Een foutief geparkeerd voertuig dat niet geldig was gekeurd.

Op de oprit van een woning stond al lange tijd een voertuig geparkeerd dat niet door de keuring was geraakt. Omdat de eigenares werken wilde laten uitvoeren aan de woning en de aannemers de oprit nodig hadden voor de stalling van hun materiaal en een kraan, verplaatste zij het voertuig aan de overkant van de straat, op de openbare weg.  De eigenares besefte niet dat zij de wagen had geparkeerd op een plaats waar dat niet toegelaten was, nl. langs een gele lijn.

Een politiepatrouille die toevallig passeerde, merkte het foutief geparkeerde voertuig op en kwam na controle in de database tot de vaststelling dat het voertuig ook niet meer geldig was gekeurd.

Zolang het voertuig op de private oprit van de woning stond, was er strikt genomen geen probleem. Van zodra het voertuig op de openbare weg werd gebracht moest er een keuring voorhanden zijn, die er dus niet was.   Het Parket dagvaardde de dame voor de Politierechtbank.  Zij kreeg geen voorafgaandelijk aanbod tot minnelijke schikking.

Vervolgd voor de Politierechtbank West-Vlaanderen, Afdeling Veurne.

De eigenares ontving een dagvaarding voor de Politierechtbank voor de volgende verkeersinbreuken:

  • Onder dekking van een Belgische inschrijvingsplaat, een volgens dit besluit aan de autokeuring onderworpen voertuig op de openbare weg te hebben laten bevinden, dat niet voorzien was van een geldig keuringsbewijs, het overeenkomstig keuringsvignet en een met zijn gebruik overeenstemmend identificatieverslag, technische fiche of een document “Visuele keuring van het voertuig”, voor zover deze documenten vereist zijn (artikel 24§1, 26 en 81 van het KB van 15 maart 1968, artikel 4 van de wet van 21 juni 1985);
  • Als bestuurder van een voertuig op de openbare weg , een voertuig geparkeerd te hebben op de rijbaan langs de gele onderbroken streep, bedoeld in artikel 75.1.2 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (art. 25.1.10 van het KB van 1 december 1975; art. 29§2 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer – KB tot coördinatie van 16 maart 1968).
Wat besliste de Politierechter?

Omwille van de concrete omstandigheden en persoonlijke situatie van de eigenares werd voor de beide overtredingen tezamen één geldboete van slechts 150,00 EUR opgelegd, én volledig met uitstel.  De dame diende enkel nog de gerechtskosten te betalen (+/-85,00 EUR) maar deze werden na betaling door haar rechtsbijstandsverzekering terugbetaald.

Omdat de geldboete niet meer dan 150,00 EUR bedroeg, nl. 25,00 EUR x 6, diende ze ook géén bijdrage te betalen in het Slachtofferfonds, toch algauw 200,00 EUR...