Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

01/12/2017

Positief geblazen tijdens BOB-campagne.

Te veel gedronken op familiefeest.

Na een gezellig familiefeest, alwaar de drank rijkelijk vloeide, rijdt een bestuurster naar huis.  Onderweg wordt ze tegengehouden door een agent van de BOB-campagne.

De bestuurster is er zich van bewust dat zij te veel gedronken heeft. Omdat zij de laatste drie uur vanalles gegeten heeft en geen alcohol meer gedronken heeft, verzoekt zij om een kwartier uitstel alvorens de ademtest af te leggen.  Niettemin blaast zij positief.

Na de ademtest volgt de ademanalyse. Ook deze toont aan dat de bestuurster het toegelaten alcoholpercentage heeft overschreden.

De dame vertoont echter géén enkel uiterlijk kenmerk van dronkenschap: zij geeft niet de indruk onder invloed e zijn van drank, haar gang en spraak zijn normaal en de oriëntatie in tijd en ruimte zit goed.

Haar rijbewijs wordt omwille van de alcoholintoxicatie ingehouden voor een periode van 15 dagen.  

Na verloop van tijd ontvangt de bestuurster een dagvaarding voor de Politierechtbank.

Gedagvaard voor de Politierechtbank.

De bestuurster werd gedagvaard voor de Politierechtbank voor alcoholintoxicatie, wettelijk omschreven als:

Op een openbare plaats een voertuig of een rijdier te hebben bestuurd, of een bestuurder te hebben begeleid met het oog op scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht heeft gemeten of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,8 gram per liter bloed heeft aangegeven, terwijl het misdrijf aan zijn/haar persoonlijk toedoen te wijten is (art. 34§2.1° en 38§1.1° Wegverkeerswet).

De uitspraak van de Politierechtbank?

Omdat de bestuurster in het verleden reeds een aantal keren veroordeeld was wegens allerlei verkeersinbreuken, was de Politierechter redelijk streng in zijn vonnis.

 Voor de enige tenlastelegging  (alcoholintoxicatie) werd zij veroordeeld tot een effectieve geldboete van 200,00 EUR X 6 = 1.200,00 EUR en tot een rijverbod van  30 dagen.  De periode van onmiddellijke intrekking van 15 dagen werd hiervan afgetrokken, zodat het effectieve rijverbod 15 dagen bedroeg.

De Politierechter ging niet in op de vraag om een weekendrijverbod op te leggen.

Naast de geldboete en het rijverbod diende de dame ook nog de bijdrage van 200,00 EUR in het Slachtofferfonds te betalen, zijnde een verplichte (administratieve) bijdrage die de Politierechter dient op te leggen van zodra  iemand veroordeeld werd tot een geldboete vanaf 26,00 EUR (x 6).

Tenslotte werd de bestuurster nog veroordeeld tot een bijdrage in het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand t.b.v. 20,00 EUR en tot de gerechtskosten (kosten van dagvaarding, deskundige e.d.) die +/- 85,00 EUR bedroegen.