Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

01/01/2018

Gedagvaard voor de Politierechtbank?

U werd gedagvaard voor de Politierechtbank.

U heeft zopas een dagvaarding ontvangen om te verschijnen voor de Politierechtbank.  De gerechtsdeurwaarder heeft u persoonlijk de dagvaarding overhandigd of u was niet thuis en u heeft de dagvaarding in uw brievenbus gevonden.  Er zijn leukere momenten.... 

Op de dagvaarding staan een heleboel gegevens.  Blijkbaar bent u enige tijd geleden geflitst omdat u te snel reed, of omdat u door het rood bent gereden.  Of u wordt beticht van vluchtmisdrijf, of uw wagen was niet tijdig gekeurd.  Misschien had u te veel gedronken en wordt u nu vervolgd voor strafbare alcoholintoxicatie?

Het liefst van al zou u misschien de dagvaarding onmiddellijk in de vuilnisbak kieperen of ergens uit het zicht leggen… Dit is natuurlijk geen oplossing.  De dagvaarding zal niet vanzelf verdwijnen.

In de meeste gevallen is er nog veel tijd tussen het moment waarop u de dagvaarding heeft ontvangen en de effectieve zittingsdag waarop u moet voorkomen. 

U moet dus niet onmiddellijk in actie schieten, maar u mag de zaken ook niet op zijn beloop laten.  

Kies een advocaat die gespecialiseerd is in het verkeersrecht.

Wanneer u gedagvaard bent, maakt u best de dagvaarding over aan een advocaat.  Er zijn talloze bekwame advocaten die u met veel overtuiging kunnen en willen verdedigen voor de Politierechter.

Als u geen advocaat kent, kan u er eentje op het internet googelen.  Enige tip is dat u best toch een advocaat kiest die gespecialiseerd is in het verkeersrecht.  De tijd dat een advocaat alle juridische problemen aankon, ligt ver achter ons.  

Uw advocaat zal dan samen met u uw zaak voorbereiden.  Ook zal uw advocaat nagaan of de verkeersovertreding niet verjaard is en of de correcte procedure is gevolgd.

Uw verzekering betaalt uw advocaat van uw keuze.

Als u bent gedagvaard voor de Politierechtbank zullen in de meeste gevallen de kosten van uw strafrechtelijke verdediging gedekt zijn door een rechtsbijstandsverzekering.  Velen weten dit niet, maar bijna elke autoverzekering voorziet standaard een onderdeel “rechtsbijstand”.  Dit wil zeggen dat de verzekering contractueel verplicht is om de verzekerde rechtsbijstand te verlenen!

De “verzekerde” is diegene die gedagvaard werd voor de Politierechtbank, zijnde diegene die de met het verzekerde voertuig de verkeersovertreding heeft begaan.  Dit is niet noodzakelijk de verzekeringsnemer, zijnde diegene die de polis heeft ondertekend!  U kan dus genieten van een gratis advocaat zonder dat u zelf het verzekeringscontract hebt afgesloten.

Ook garanderen de verzekeringsmaatschappijen de vrije keuze van uw advocaat.  U heeft als gedagvaarde steeds het fundamentele recht van vrijheid van verdediging, hetgeen ook betekent dat u het recht heeft uw advocaat vrij te kiezen.  Enkel bij vrije keuze van advocaat bent u 100 % zeker dat uw advocaat volledig onafhankelijk is. 

U kan dus best zelf uw advocaat kiezen en u niet laten leiden door uw makelaar of rechtsbijstandsverzekering. Sommige advocatenkantoren staan “op de lijst” van een rechtsbijstandsverzekering (bijvoorbeeld Euromex, Arag, Das, enz…).  Deze advocaten zullen soms eerder de belangen behartigen van hun opdrachtgevers, de verzekeringsmaatschappijen, vermits zij financieel van hen afhankelijk zijn.   Wat u ook kan doen is uw advocaat kiezen met de hulp van uw verzekeringsmakelaar.  De meeste makelaars werken samen met één of meerdere advocaten, van wie zij weten dat u in goede handen bent.

Uw vrij gekozen advocaat zal voor u graag contact opnemen met de verzekering om na te gaan of er dekking is en er voor zorgen dat zijn of haar ereloon rechtstreeks wordt betaald door de verzekeringsmaatschappij.

Uw verzekering betaalt ook uw dagvaardingskosten terug!

Wat veel mensen ook vergeten is dat de verzekeringsmaatschappijen contractueel verplicht zijn de dagvaardingskosten aan u terug te betalen.  Het gaat dan meestal om ongeveer 80, 00 EUR, maar het is wat het is. 

Deze dagvaardingskosten worden tezamen met de geldboete en de bijdrage in het slachtofferfonds opgestuurd enkele maanden na de definitieve uitspraak.

Wat als er geen rechtsbijstandsverzekering is?

Wanneer u gedagvaard werd voor de Politierechtbank omdat uw voertuig niet verzekerd was, of in andere gevallen waarin om de een of andere reden het voertuig niet verzekerd is, zal u zelf uw advocaat moeten betalen.  In bepaalde gevallen kan u misschien een beroep doen op het pro Deo systeem.  Als dit niet het geval is, maakt u best vooraf goede afspraken met uw advocaat.  In veel gevallen kan u met uw advocaat een forfaitair ereloon afspreken, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Kan ik ook zonder advocaat naar de Politierechtbank gaan?

U bent uiteraard niet verplicht om een advocaat onder de arm te nemen als u gedagvaard werd voor de Politierechtbank.  Het is uw goed recht u niet te laten verdedigen door een advocaat.

Maar….in de meeste gevallen loont het de moeite om toch een beroep te doen op een advocaat. 

  • U heeft eigenlijk reeds betaald voor uw advocaat!

Doordat u uw verzekeringspremie heeft betaald, heeft u recht op rechtsbijstand en is de verzekeringsmaatschappij verplicht de advocatenkosten verbonden aan uw strafrechtelijk verweer te betalen.

  • Uw advocaat onderzoekt uw dossier.

Een advocaat zal altijd het dossier op een professionele manier nakijken, zelfs als u de overtreding niet betwist.  Het gebeurt soms dat de overtreding verjaard is, en dat u dus ten onrechte werd gedagvaard, ook al heeft u de overtreding begaan en de feiten bekend.

  • Uw advocaat zal u soms kunnen behoeden voor fouten, en bespaart u stress en tijd!

Een goed advocaat zal u ook beschermen tegen uzelf.  Dit klinkt misschien wat raar, in de praktijk is dit vaak nodig!  Als “eerste rechter” is de advocaat goed geplaatst om in te schatten of u best naar de zitting moet gaan of juist beter niet.  In veel gevallen is het niet noodzakelijk dat u nog persoonlijk aanwezig bent en kan u zich perfect laten vertegenwoordigen door uw advocaat.  Dit bespaart u veel stress en tijd!

....You never walk alone!

Tenslotte…weet dat je er nooit alleen voor staat: uw advocaat staat achter je, ongeacht de aard van de overtreding.  Bij hem of haar kan je terecht voor al uw vragen.