Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

15/09/2018

Een rechtsbijstandsverzekering? Gratis advies bij dagvaarding voor de Politierechtbank.

Wat is een rechtsbijstandsverzekering?

Een rechtsbijstandsverzekering is, zoals het woord al aangeeft, een verzekering die “rechtsbijstand” verstrekt aan "de verzekerde", u dus.  Een rechtsbijstandsverzekering betaalt bepaalde kosten en verricht voor u bepaalde diensten wanneer u betrokken bent in een juridisch geschil, los van of bij een procedure.  Bijvoorbeeld: u bent het slachtoffer van een verkeersongeval en u wil uw rechten afdwingen.  Of omgekeerd, u bent door het rood licht gereden en het Parket dagvaardt u voor de Politierechtbank en vordert de betaling van een geldboete en een rijverbod.

Mits betaling van een premie zal de rechtsbijstandsverzekeraar in geval van een juridisch geschil een dossier openen en u juridische bijstand verlenen.  Als de zaak voor de Rechtbank moet komen, zal die rechtsbijstandsverzekering u toelaten om naar vrije keuze een eigen advocaat onder de arm te nemen die u voor de rechter zal verdedigen.   

Van belang is te weten dat deze rechtsbijstandsverzekering enkel de kosten draagt die voortvloeien uit de betwisting of het geschil waarin je bent betrokken.  De eigenlijke inzet van het geschil of de betwisting, bijvoorbeeld de schadevergoeding of de geldboete waartoe je veroordeeld wordt, betaalt de rechtsbijstandsverzekeraar niet.

Heb ik wel een rechtsbijstandsverzekering?

Verzekeraars bieden de rechtsbijstandsverzekering vaak aan als een aanvullende waarborg bij een basispolis, zoals bijvoorbeeld bij een autoverzekering (B.A.-auto), een familiale verzekering (B.A.-gezin), een brandverzekering, een exploitatieverzekering, …  In de basispolis vindt u de rechtsbijstandsdekking (verplicht) terug in een afzonderlijk hoofdstuk.  Zo vindt u alle informatie gemakkelijk terug.  Ook op de premievervaldagberichten vindt u verplicht apart het bedrag terug van de premie die op de rechtsbijstand betrekking heeft.

Wanneer u de verkeersovertreding begaan heeft met een verzekerd voertuig, dan is het bijna standaard dat de rechtsbijstand gedekt is.  U moet zelfs niet noodzakelijk de verzekeringsnemer zijn: het volstaat dat u de verzekerde bent: diegene die met het verzekerde voertuig reed en de verkeersovertreding heeft begaan.

Bent u niet zeker dat u wel verzekerd bent voor rechtsbijstand, dan kijken wij dit voor u kosteloos na!  Neem hiervoor gerust contact met ons op!

Er zijn ook een aantal afzonderlijke rechtsbijstandsverzekeraars, die zich in de materie hebben gespecialiseerd, zoals bijvoorbeeld Das, Arag, of Euromex.  U sluit dan een afzonderlijke zelfstandige rechtsbijstandspolis, los van een eventuele andere verzekeraar.

Wat dekt de rechtsbijstandsverzekering?
  • Een door u vrij gekozen advocaat.

Het recht op verdediging is een zodanig belangrijk recht, dat het door artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens wordt gewaarborgd.  Het recht op verdediging betekent evenzeer dat u naar vrije keuze het recht heeft om uzelf te verdedigen of om een beroep te doen op de bijstand van een vrij gekozen advocaat.  Aan dit fundamentele recht kan niemand afbreuk doen, ook de rechtsbijstandsverzekeraars niet!

  • Andere "gerechtelijke kosten".

Het gaat dan om alle kosten die rechtstreeks betrekking hebben op het bekomen van een gerechtelijke beslissing.  Hierbij speelt het geen rol of die beslissing in het voordeel dan wel het nadeel van de verzekerde is uitgevallen.  Het gaat dan voornamelijk om de kosten van dagvaarding, rolrechten, de kosten van een deskundige, rechtsplegingsvergoedingen, uitvoeringskosten, enz.... 

Wat weinig mensen weten, is dat nagenoeg alle verzekeraars ook de proceskosten terugbetalen (dagvaardingskosten, …).  U moet deze dan wel eerst zelf hebben betaald, alvorens de verzekeraar u deze terugbetaalt.

Wat weinig mensen weten, is dat nagenoeg alle verzekeraars, naast de advocatenkosten die in ieder geval gedekt zijn, ook de proceskosten terugbetalen (dagvaardingskosten, …).  U moet deze dan wel eerst zelf hebben betaald, alvorens de verzekeraar ze terugbetaalt.

Pieter Pauwels
Doe gratis een beroep op de specialisten van verkeerszaken.be!

Wanneer u een rechtsbijstandsverzekering hebt en u werd gedagvaard voor eender welke Politierechtbank in België, dan kan u met ons rechtstreeks contact opnemen voor gratis advies en bijstand. 

Bent u niet zeker dat u wel bent verzekerd voor rechtsbijstand, dan kijken wij dit voor u kosteloos na.  Blijkt dat u niet verzekerd bent, dan stellen wij u een vaste prijs voor om uw zaak te pleiten, waarmee u akkoord of niet akkoord kan gaan.  Goede afspraken maakt goede vrienden!

Ook interessant