Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

01/03/2020

Hoe besliste de Politierechtbank van Kortrijk over een bestuurder zonder geldig rijbewijs om met een aanhangwagen te rijden?

Positieve ademtest maar ongeldig rijbewijs.

In het kader van een alcoholcontrole wordt een bestuurder tegen gehouden.

De ademtest is positief (de bestuurder blaast “safe”), maar er blijkt een probleem te zijn met het rijbewijs van de bestuurder.

De bestuurder beschikt over een rijbewijs B, maar de maximaal toegelaten massa van de aanhangwagen is te hoog. Vanaf een bepaalde massa dient men te beschikken over een rijbewijs BE.

Dit betekent dat de bestuurder reed zonder een geldig rijbewijs.

Niettegenstaande de bestuurder onmiddellijk probeerde zich in regel te stellen door het afhalen van een voorlopig rijbewijs BE heeft hij toch beslist de aanhangwagen te verkopen en te laten schrappen.

De bestuurder ontving daarenboven géén voorstel tot betalen van een geldboete, maar werd na enkele maanden gedagvaard voor de Politierechtbank.

 

Gedagvaard voor de Politierechtbank West-Vlaanderen, Afdeling Kortrijk.

De bestuurder werd uiteindelijk gedagvaard voor de Politierechtbank voor de volgende  verkeersinbreuk:

 Op de openbare weg een motorvoertuig te hebben bestuurd, zonder houder te zijn van een in België regelmatig afgegeven rijbewijs of van het als dusdanig geldend bewijs, vereist voor het besturen van dit voertuig en geldig voor de categorie waartoe het behoort (art. 21 en 30 par. 1.1° van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, art. 3 par. 2 al. 1 van het KB van 23.03.1998 betreffende het rijbewijs)

De uitspraak van de Politierechtbank West-Vlaanderen, Afdeling Kortrijk?

De bestuurder werd veroordeeld tot

  • Een geldboete van 200,00 EUR X 8 = 1.600,00 EUR waarvan 150,00 EUR x 8  met uitstel werd toegekend zodat de effectief te betalen geldboete 50,00 EUR x 8 =  400,00 EUR bedraagt;

Daarbovenop diende de bestuurder ook nog de gerechtskosten e.d. te betalen die in totaal 299,45 EUR bedragen.

De bestuurder werd afgeraden hoger beroep aan te tekenen omdat de Rechter géén rijverbod opgelegd heeft en een groot gedeelte van de geldboete met uitstel opgelegd is.