Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

01/03/2020

Hoe besliste de Politierechtbank van Sint-Niklaas wanneer men te snel reed door een recente wijziging van de snelheidsregels?

87km/u in plaats van 70km/u.

Op een baan met een toegelaten snelheid van 70 km/u (waar recentelijk voordien nog 90 km/u toegelaten was …) begaat een bestuurder een snelheidsovertreding.

Hij ontvangt een proces-verbaal waaruit blijkt dat zijn snelheid 93km/u bedroeg (na correctie nog 87 km/u).

Uit het strafdossier blijkt dat de bestuurder een brief zou ontvangen hebben met verzoek een onmiddellijke inning van 95,00 EUR te betalen.

De bestuurder kan zich niet herinneren ooit deze brief te hebben ontvangen en zal deze allicht over het hoofd gezien hebben.

Gedagvaard voor de Politierechtbank Oost-Vlaanderen, Afdeling Sint-Niklaas.

De bestuurder werd uiteindelijk gedagvaard voor de Politierechtbank voor de volgende  verkeersinbreuk:

als bestuurder van een voertuig, buiten een bebouwde kom,  op een openbare weg verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting en de rijrichtingen slechts gescheiden zijn door wegmarkeringen of op een andere openbare weg de maximum toegelaten snelheid van 70 km/u te hebben overschreden door aan een gecorrigeerde snelheid van 87 km/u (vastgestelde snelheid: 93 km/u) te hebben gereden (art. 11.2.3° a) en b) van de Wegcode; art. 29§3 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer - KB tot coördinatie van 16 maart 1968)

De uitspraak van de Politierechtbank Oost-Vlaanderen, Afdeling Sint-Niklaas?

De bestuurder werd veroordeeld tot een geldboete van 15,00 EUR x 8 = 120,00 EUR. Hij had maar 1 voorgaande die niets met verkeer te maken had.

Daarnaast werd hij nog veroordeeld tot een bijdrage van 20,00 EUR  in het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand en tot de gerechtskosten (kosten van dagvaarding, e.d.) die +/- 80,00 EUR bedragen (en die door de rechtsbijstandsverzekering betaald worden).

U zal in totaal bijgevolg +/- 220,00 EUR moeten betalen (geldboete + bijdragen in het Fonds + gerechtskosten).

Er werd geen hoger beroep aangetekend tegen deze uitspraak omdat

  • De opgelegde geldboete zeer laag was en maar iets meer dan de voorgestelde onmiddellijke inning;
  • De geldboete minder dan 26,00 EUR (x8) bedraagt zodat er geen bijkomende vergoeding in het Slachtofferfonds van 200,00 EUR werd opgelegd.