Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

29/11/2022
07/06/2017

Tweedehandse wagen ophalen met eigen nummerplaat?

Nummerplaat overzetten op andere wagen?

In de praktijk gebeurt het vaak dat men de nummerplaat tijdelijk overzet op een andere wagen. Meestal gaat het om de nummerplaat van een ingeschreven en verzekerd voertuig, bijvoorbeeld bij aankoop van een tweedehandsvoertuig of bij een vervangwagen van de garage, die niet voorzien is van handelaarsplaten. Begaat u hiermee een overtreding en bent u in orde met uw verzekering? 

Wat zegt uw verzekering?

Uw eigen verzekering "burgerlijke aansprakelijkheid" strekt zich ook uit tot andere voertuigen in twee situaties:

  • Als uw eigen voertuig tijdelijk onbruikbaar is.

Voorwaarde is dat het andere voertuig waarmee u gaat rijden, en waarop u uw nummerplaten bevestigt, voor hetzelfde gebruik bestemd is als uw eigen voertuig (bijvoorbeeld personenwagen, lichte vracht, …). Dit andere voertuig wordt dan verzekerd voor een periode van maximum 30 dagen.

  • Als u toevallig (= niet gepland) een ander voertuig zou besturen, ongeacht of uw eigen voertuig bruikbaar is of niet.  

U moet uw verzekeringsmaatschappij strikt genomen zelf niet in kennis stellen van dit tijdelijke gebruik van andermans voertuig, al raden wij u uiteraard toch aan dit te doen.

Het voertuig waarop uw nummerplaten tijdelijk bevestigd zijn en waarmee u rijdt, zal dus onder de dekking vallen van uw eigen verzekering verbonden aan uw eigen nummerplaat.

De dekking strekt zich zowel uit tot de burgerlijke aansprakelijkheid als tot de rechtsbijstand. Dit laatste betekent dat u bij eventuele strafrechtelijk vervolging wegens verkeersinbreuken de vrije keuze heeft van een advocaat die uw zaak zal verdedigen op kosten van uw verzekeringsmaatschappij.

Welke verkeersovertredingen pleeg ik?

Strafrechtelijk liggen de zaken anders. Wanneer u rondrijdt met de nummerplaten van een ander voertuig, begaat u minstens twee overtredingen:

In de eerste plaats brengt u strikt genomen een voertuig in het verkeer zonder dat de wettelijk verplichte burgerlijke aansprakelijkheid gedekt wordt door een geldige verzekering.

Het Hof van Cassatie besliste op 21.06.2011 dat het besturen van een vervangingsvoertuig of het toevallig besturen van een voertuig (in de omstandigheden zoals hierboven omschreven) toch een inbreuk kan uitmaken op art. 22 WAM-Wet!

In de tweede plaats brengt u een voertuig in het verkeer dat niet ingeschreven is of dat de nummerplaat niet draagt die bij de inschrijving werd toegekend.

Ten slotte is het vaak zo dat het voertuig waarmee men rijdt bovendien nog niet gekeurd is, wat dan een derde inbreuk uitmaakt, maar deze inbreuk heeft strict genomen niets te zien met de nummerplaten.

Conclusie?

Ook al bent u op het vlak van uw verzekering in orde, strafrechtelijk riskeert u een boete en een rijverbod. Bovendien riskeert u dat het voertuig in beslag genomen wordt of geïmmobiliseerd wordt met een wielklem, tot u een geldig verzekeringsbewijs, inschrijvingsbewijs, of desgevallend keuringsbewijs kan voorleggen.

Voorkomen is dan ook beter dan genezen! Door het voorafgaand laten keuren van het voertuig dat moet verplaatst worden, kan u de formaliteiten m.b.t. de inschrijving en verzekering tijdig in orde brengen.  Wordt u toch vervolgd, dan staat www.verkeerszaken.be klaar om u te helpen ! 

Het team van verkeerszaken.be