Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

19/12/2020

Hoe besliste de Politierechtbank van Turnhout over kinderen zonder gordel in de auto?

Rechtstaan op de achterbank.

Twee zwaantjes merken tijdens het rijden op dat een kind achteraan in een auto recht staat. Volgens de bestuurder heeft het meisje van 8 jaar, dat normaal haar gordel zelf aandoet, deze uit eigen beweging uitgedaan zonder dat hij dit had opgemerkt.

Bij het verhoor van de bestuurder bemerken de politiediensten er in de wagen vanachter geen kliksysteem voor de veiligheidsgordels zou hebben. 

Aan de hand van keuringsbewijzen van vóór en nà de controle kon de bestuurder aantonen dat zijn wagen wél uitgerust was met dit kliksysteem. Bij de autokeuring worden de veiligheidsgordel en de bevestigingssystemen immers steeds nagekeken.  De auto was immers geldig gekeurd.

De bestuurder was blijkbaar onlangs verhuisd allicht waren de gordels met de verhuis en het daarmee gepaard gaande platleggen van de zetels achter de zetels terechtgekomen.  Om deze reden kreeg de bestuurder een onmiddellijke inning.  ij had gevraagd of hij deze mocht afbetalen omdat hij heel wat andere schulden had, maar op dit voorstel werd helaas niet ingegaan.

De bestuurder werd gedagvaard voor de Politierechtbank Antwerpen, Afdeling Turnhout.

De bestuurder werd uiteindelijk gedagvaard voor de Politierechtbank voor de volgende verkeersinbreuk:

  • Op de openbare weg als bestuurder of passagier van een motorvoertuig die aan het verkeer deelneemt, ander dan een auto, kinderen van minder dan 3 jaar niet vervoerd te hebben in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem en/of kinderen van 3 jaar en meer of minder dan 8 jaar niet vervoerd te hebben in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem of geen veiligheidsgordel te hebben gedragen. (art. 35.1.1. lid6 van het KB van 1 december 1975;art. 29§1 lid2 en 38§1.3° van de wet betreffende de politie over het wegverkeer - KB tot coördinatie van 16 maart 1968).
Het vonnis van de Politierechtbank Antwerpen, Afdeling Turnhout?

De bestuurder werd veroordeeld tot een werkstraf van 30 uur en tot de gerechtskosten t.b.v. 76,46 EUR.

Omwille van de zeer precaire financiële situatie van de bestuurder werd geen geldboete opgelegd.

De bestuurder dient de werkstraf uit te voeren binnen het jaar, zo niet zal toch een vervangende straf worden opgelegd.