Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

13/11/2017

Hoe besliste de Nederlandstalige Politierechtbank Brussel over een snelheidsovertreding van 100 km/uur in zone 50?

Geflitst aan 102 km/uur in de bebouwde kom.

Op een rustige zaterdagmorgen hebben de leiders van de jeugdbeweging afgesproken op hun terrein om klusjes uit te voeren aan de lokalen. Een van de leiders reed naar de lokale doe-het-zelf-zaak om nog wat materiaal aan te kopen. Omdat er zo goed als niemand op de baan was, liet hij zich verleiden om de gaspedaal wat harder in te duwen.

Op een baan met wisselende snelheidsbeperkingen reed de jongeman zonder het goed te beseffen de bebouwde kom binnen aan een véél te hoge snelheid: hij werd geflitst aan een snelheid van maar liefst 102 km/u, na correctie gebracht op zo'n 95,88 km/u... 

De bestuurder kreeg géén voorstel tot betaling van een geldboete toegestuurd, maar werd onmiddellijk gedagvaard voor de Politierechtbank.

Gedagvaard voor de Nederlandstalige Politierechtbank Brussel .

De bestuurder werd gedagvaard voor de Politierechtbank voor de volgende verkeersovertreding:

  • Als bestuurder van een voertuig op de openbare weg binnen een bebouwde kom de maximum toegelaten snelheid van 50 km/u te hebben overschreden, te weten aan een gecorrigeerde snelheid van 95,88 km/u (vastgestelde snelheid 102 km/u) gereden te hebben(art. 11.1 van het KB van 1 december 1975; art. 29§3 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer – KB tot coördinatie van 16 maart 1968)
Het vonnis van de Nederlandstalige Politierechtbank Brussel .

Omdat de bestuurder, die nog maar pas afgestudeerd was en zijn rijbewijs nodig had om te kunnen solliciteren, verzochten wij de Politierechter om een weekendrijverbod op te leggen.

Omwille van deze specifieke omstandigheden en omdat de man nog beschikte over een blanco strafregister, is de Politierechter hierop ingegaan: de bestuurder werd gestraft met een geldboete van 300,00 EUR en een weekendrijverbod van 21 dagen. De bestuurder diende nog wel de bijdrage te betalen in het Slachtofferfonds (200,00 EUR), alsook de gerechtskosten (+/-85,00 EUR), maar deze worden terugbetaald door de rechtsbijstandsverzekering.