Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

05/01/2019

Wordt de foto van de overtreding meegestuurd als ik geflitst ben?

Geen automatische verzending van de foto van het geflitste voertuig.

Bij iedere snelheidsovertreding of bij het rijden door het rode licht vastgesteld door een bemand of onbemand flitstoestel maakt het flitstoestel automatisch een foto van de overtreding. De bestuurder ontvangt momenteel nooit automatisch de foto van deze overtreding.  Volgens de woordvoerder van Justitie zouden er wel plannen zijn om dit in de toekomst aan te passen.

Het is een zeer veel voorkomende praktijk dat men pas enige tijd na de overtreding het proces-verbaal ontvangt waarin de overtreding werd vastgesteld.  Meer info hierover kan u  vinden in onze bijdrage "Binnen welke termijn ontvangt u uw proces-verbaal na een verkeersovertreding"

Dit heeft tot gevolg dat heel wat mensen zich niet meer exact kunnen herinneren of zij wel met het voertuig hebben gereden die dag ("Misschien was het wel een familielid of een vriend") of zij wel op die plaats geweest zijn.  Er kan immers soms ook sprake zijn van fraude wanneer iemand uw nummerplaat kopieerde en deze op een ander voertuig geplaatst heeft.

Een foto van de overtreding zou heel wat onduidelijkheden kunnen oplossen.  Ook zou fraude sneller aan het licht komen.  Om de foto van de overtreding op te vragen moet de bestuurder op heden de boete of de vaststellingen in het proces-verbaal betwisten.

Hoe vraagt u uw foto op?

Met de invoering van het systeem om verkeersboetes online te betalen op de website www.verkeersboeten.be bestaat nu ook de mogelijkheid om via dit elektronisch luik uw boete te betwisten en om foto van de overtreding op te vragen. Op deze website kan u 2 betwistingsformulieren terugvinden:

  • Een formulier inzake betwisting op de persoon: als u meent dat iemand anders met uw voertuig reed en de overtreding heeft begaan:
  • Een formulier inzake betwisting op de feiten: als u de feiten betwist of als u de aandacht wil vestigen op een bepaalde bijzonderheid:

Indien u een foto wenst op te vragen dient u het formulier inzake betwisting op de feiten af te drukken, in te vullen en op te sturen. Het Parket zal u dan contacteren en u de mogelijkheid geven het dossier en de foto ter plaatse bij het Parket (of bij het politiecommissariaat) na te kijken.

De procedure om deze foto op te vragen is niet eenvoudig en zorgt voor heel wat administratieve rompslomp. De drempel voor de toegang tot Justitie wordt hierdoor andermaal verhoogd voor de burger.

Wat zal de toekomst brengen?

In de toekomst zal het normaal gezien wél mogelijk zijn dat de bestuurder de foto van de overtreding automatisch kan bekijken, zonder daarvoor een bijkomende aanvraag in te dienen.

De reden hiervoor is, volgens de woordvoerder van Justitie, dat het personeel momenteel veel tijd verliest met deze aanvragen en betwistingen, zodat men heel wat energie in deze dossiers moet steken. Dat het voor de burger ook niet eenvoudig is om dit op te vragen is blijkbaar geen reden geweest…

Hoe men de foto concreet zal overmaken aan de bestuurder is nog niet zeker. Ofwel wordt een foto meegestuurd met het proces-verbaal, ofwel zal u de foto via de website van www.verkeersboeten.be kunnen bekijken.

Het is positief dat Justitie tegemoetkomt aan een veel gestelde vraag door de burger, maar heeft men het gedaan uit eigen belang of uit belang voor de burger?  Wanneer deze nieuwe procedure in werking zal treden is niet bekend.