Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

06/12/2021

Moet ik mijn auto laten keuren met het oog op de verkoop?

Verplichte keuring voor verkoop van personenwagen?

De keuring van een personenwagen voor verkoop is wettelijk verplicht wanneer een particulier of handelaar een voertuig verkoopt dat ingeschreven zal worden op naam van een andere titularis. Deze tweedehandskeuring voor inschrijving is verplicht voor personenwagens, lichte bedrijfsvoertuigen en kampeerwagens. Deze keuring dient te gebeuren in een erkend keuringscentrum. Momenteel dient u een aantal documenten voor te leggen, namelijk het laatste inschrijvingsbewijs van het voertuig, het laatste keuringsbewijs, het gelijkvormigheidsattest. Voor kampeervoertuigen dient u tevens het identificatieverslag voor te leggen.

Tweedehandskeuring of visuele keuring?

De tweedehandskeuring bestaat uit twee delen: enerzijds een identificatie en anderzijds een keuring van de wagen. Tijdens de keuring zal de inspecteur nagaan of de nodige documenten geldig zijn en of ze wel overeenstemmen met het voertuig dat ter keuring aangeboden wordt.

Maar wanneer uw voertuig minder dan twee maanden geleden gekeurd werd (in een lidstaat van de Europese Unie) en u beschikt over een groen keuringsbewijs met normale geldigheid (afgeleverd in België of in een andere lidstaat van de Europese Unie), dan komt u in aanmerking voor een vereenvoudigde ‘visuele keuring’. Concreet houdt dit in dat de milieuhinder, de ophanging, de remmen en de lichten enkel op een visuele manier gekeurd worden zonder aanwending van meetapparatuur. Wanneer tijdens de visuele keuring een tekortkoming wordt aangetroffen, wordt uw wagen onmiddellijk aan de volledige keuring onderworpen.

Na de keuring krijgt u volgende documenten:

  • Groen keuringsbewijs of het document van ‘visuele keuring van  het voertuig, indien uw wagen geen gebreken vertoont. Dit keuringsbewijs heeft een geldigheidsduur van één jaar;
  • Tweedehandsrapport. Naast een volledige technische keuring van het voertuig wordt een bijkomende diagnose uitgevoerd, waarbij het resultaat van de 33 bijkomende gecontroleerde punten opgenomen wordt in het tweedehandsrapport. Dit rapport blijft 2 maand geldig en binnen deze tijd moet u uw wagen hebben verkocht (of minstens op de naam van de nieuwe eigenaar hebben gezet), anders is er een nieuwe keuring vereist.
  • Car-pass: dit is een attest dat onder andere de kilometerstand van uw voertuig vermeldt. De car-pass is enkele maanden geldig.
  • Formulier ‘aanvraag tot inschrijving’: de nieuwe koper van uw wagen moet deze aanvraag tot inschrijving overmaken aan de DIV via zijn verzekering. Dit document blijft twee maand geldig.
Wanneer ben ik vrijgesteld van de tweedehandskeuring?

De keuring voor verkoop is niet vereist wanneer een voertuig met de bestaande nummerplaat wordt overgedragen naar de echtgenoot, wettelijke samenwonende partner of kind. In geval van een nieuwe nummerplaat dient enkel een administratieve keuring vóór inschrijving uitgevoerd te worden.

Een tweedehandskeuring is eveneens niet verplicht wanneer je uw auto overlaat aan een professionele handelaar of als hij geëxporteerd wordt. In dat geval kunt u de technische controle overlaten aan de koper en moet u deze afspraak vermelden op de factuur.