Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

20/11/2022

De strengere regels inzake alcohol voor taxichauffeurs en andere professionele bestuurders!

De strengere regels inzake alcohol voor taxi- en andere professionele bestuurders

Dat alcohol in het verkeer aan strenge(re) regels onderworpen is, zal voor de meesten geen verrassing meer zijn.

De wettelijk toegelaten grens van alcohol in het lichaam is 0,5 gram promille in het bloed of 0,22 mg/l UAL (uitgeademde alveolaire lucht) alcohol.

Deze regels gelden zowel voor jonge onervaren bestuurders als voor oudere ervaren bestuurders.
Er is evenwel één grote belangrijke categorie van bestuurders waar de regels strenger zijn.

In navolging van vele andere Europese landen is dit sinds 1 januari 2015 het geval bij vrachtwagenbestuurders, bus- en taxichauffeurs en andere professionele bestuurders.

Wie?

De strengere regels inzake alcohol in het verkeer gelden voor de vrachtwagenbestuurders, bus- en taxichauffeurs, maar ook voor andere professionele bestuurders zoals de rij-instructeurs.

Concreet bepaalt art. 34, §3 van de Wegverkeerswet dat de strengere regels van toepassing zijn op de volgende personen:

  1. zij die een voertuig besturen waarvoor een rijbewijs C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E of D+E vereist is.
  2. zij die beroepsmatig personen vervoeren met een voertuig van een andere rijbewijscategorie (zijnde het rijbewijs A1, A2, A, B of B+E)

Kortom: het betreft iedereen, die voor het vervoer van goederen of personen een medisch onderzoek heeft moeten ondergaan (ofwel om het rijbewijs te verkrijgen ofwel om de job uit te oefenen).

Wanneer?

De regels gelden, afhankelijk van het soort bestuurder, niet altijd.

Bij het vervoer van goederen met een vrachtwagen of bij het besturen van een autobus gelden de strengere regels altijd, ook buiten de gewone professionele werkzaamheden (dus ook wanneer men niet beroepsmatig met de vrachtwagen rijdt of met een lege autobus naar de stelplaats rijdt).

Door de eigenheid van het voertuig waarmee men rijdt (de grootte, de massa en de daaraan verbonden impact op de verkeersveiligheid) is het besturen van dit soort voertuigen altijd onderworpen aan de strengere limieten.

Bij het personenvervoer zoals taxichauffeurs (of bij bijvoorbeeld de rijinstructeurs )geldt dit enkel tijdens de professionele werkzaamheden en dus enkel tijdens het beroepsmatig vervoer van personen.

Hoeveel alcohol?

De straffen zijn dezelfde gebleven.

Voor een alcoholconcentratie tussen 0,09 mg/l UAL en 0,35 mg/l UAL (of 0,2 gram promille tot 0,8 gram promille) kan de Rechter de bestuurder, indien men zou overgaan tot dagvaarding, straffen met een geldboete van 25,00 EUR tot 500,00 EUR, vermeerderd met opdeciemen (x8). Men kan in dit geval echter ook een onmiddellijke inning opleggen van 179,00 EUR, waardoor géén dagvaarding volgt voor de Politierechtbank.

Voor een alcoholconcentratie hoger dan 0,35 mg/l UAL (of hoger dan 0,8 gram promille) kan de Rechter de bestuurder straffen met een geldboete van 200,00 EUR tot 2.000,00 EUR, vermeerderd met opdeciemen (x8) én er kan deze een rijverbod opleggen van minimum 8 dagen (in dit geval zal men zo goed als altijd overgaan tot dagvaarding voor de Politierechtbank).

De Politierechtbank kan een eventueel rijverbod steeds afhankelijk maken van het slagen voor een theoretisch of praktisch examen en een medisch of psychologisch onderzoek.

Het alcoholslot

In bepaalde gevallen (vanaf 0,35mg/l UAL of 0,8 gram promille) kan de Politierechtbank, naast de hierboven opgesomde straffen, ook een alcoholslot opleggen en dus de de geldigheid van het rijbewijs beperken tot alle motorvoertuigen die zijn uitgerust met een alcoholslot. 

Voor professionele bestuurders is de impact hiervan enorm.

Wanneer men niet met een eigen voertuig rijdt zal men immers toestemming moeten bekomen van de eigenaar om dit te laten installeren, wat veelal geen vanzelfsprekendheid is (en misschien zelfs verboden is).

Men mag ook niet met andere voertuigen rijden indien het eigen voertuig buiten werking zou zijn én wanneer derden het voertuig zouden gebruiken, kan men het alcoholslot niet buiten werking stellen. Ook derden zullen hiervan dus gebruik moeten maken (en als zij positief blazen, draait u er voor op)…

Geldt het alcoholslot voor alle voertuigen?

Ja: alle voertuigen waarmee men rijdt (ongeacht de categorie)  moeten met een alcoholslot uitgerust zijn. 

Er is gelukkig wel voorzien in een uitzondering. De professionele vrachtwagenchauffeur die in het weekend met zijn personenwagen de baan op is en heel wat glazen teveel op heeft, kan aan de Politierechter vragen om het alcoholslot te beperken tot de personenwagen (waarvoor een rijbewijs categorie B vereist is). 

Zo dient men voor de voertuigen waarvoor een rijbewijs C of D vereist is (en die men op professionele basis bestuurt) géén alcoholslot te laten installeren en komt de werkhervatting niet in het gedrang.