Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

01/11/2019

Hoe besliste de Politierechtbank van Vilvoorde wanneer men teveel gedronken had en een accident veroorzaakte?

Onder invloed van alcohol een accident veroorzaakt.

Na een gezellig etentje bij vrienden waar enkele glazen wijn vloeiden, reed een man samen met zijn vrouw huiswaarts. Ze naderden een kruispunt waar ze links moeten afslaan. Ze stopten om na te gaan of er geen voertuig aankwam, waarna ze de baan overstaken. Omwille van de nacht, het regenweer en de bomen langs de rijbaan was het zicht echter beperkt, zodat ze een tegenligger toch niet opgemerkt bleken te hebben. 

Bij het oversteken kwam er plots een voertuig van de tegenovergestelde richting aangereden. Het aangereden voertuig belandde hierdoor een goede 20 meter verder en de passagier van het aangereden voertuig raakte gewond. De hulpdiensten kwamen ter plaatse. Alle bestuurders moesten een ademtest afleggen, maar enkel de bestuurder van het aangereden voertuig bleek teveel gedronken te hebben. De man zijn rijbewijs werd ingetrokken voor een periode van 15 dagen.

De bestuurder die positief had geblazen moest zich enkele maanden later verantwoorden voor de Politierechtbank.

Gedagvaard voor de Politierechtbank Vilvoorde.

Het Openbaar Ministerie dagvaardde de bestuurder voor de volgende verkeersinbreuken:

  1. Bij een verkeersongeval dat aan zijn of haar persoonlijk toedoen te wijten, door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, maar zonder het oogmerk om de persoon van een ander aan te randen, onopzettelijk slagen of verwondingen te hebben toegebracht (art.  418-420 Sw.)
  2. Als bestuurder van een voertuig op de openbare weg die naar links afslaat, nagelaten te hebben voorrang te verlenen aan de tegenliggers op de rijbaan die hij ging verlaten (art. 19.3.3° van het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het Wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg – art. 29§1 lid 2 en 38§1.3° van de wet betreffende de politie over het wegverkeer – KB tot coördinatie van 16 maart 1968)
  3. op een openbare plaats een voertuig of een rijdier te hebben bestuurd, of een bestuurder te hebben begeleid met het oog op scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht heeft gemeten of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,8 gram per liter bloed heeft aangegeven, namelijk een alcoholconcentratie van 0,62 mg/l, terwijl het misdrijf aan zijn/haar persoonlijk toedoen te wijten is (art. 34§2. 1° en 38§1 .1° Wegverkeerswet)
Welke straffen kreeg onze bestuurder van de Politierechtbank Vilvoorde?

Uiteindelijk werd de bestuurder als volgt bestraft:

Voor onopzettelijke slagen en verwondingen en het ongeval:

  • Een geldboete van 400,00 EUR waarvan de helft met uitstel zodat de effectief te betalen geldboete 200,00 EUR bedroeg.
  • Een effectief rijverbod van 8 dagen.

Voor de alcoholintoxicatie

  • Een geldboete van 1.600,00 EUR waarvan eveneens de helft met uitstel zodat de effectief te betalen geldboete 800,00 EUR bedroeg.
  • Een rijverbod van 15 dagen, evenwel nog verminderd met de periode van onmiddellijke intrekking zodat géén effectief rijverbod meer werd opgelegd.

De bestuurder werd ook nog tweemaal veroordeeld tot een bijdrage van 200,00 EUR (in totaal dus 400,00 EUR) in het Slachtofferfonds, zijnde een verplichte (administratieve) bijdrage die de Politierechter  dient op te leggen van zodra men veroordeeld werd tot een geldboete vanaf 26,00 EUR (x 8). Daarnaast diende hij nog een bijdrage in het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand t.b.v. 20,00 EUR te betalen, bovenop de gerechtskosten die +/- 80,00 EUR bedroegen.

De bestuurder ging niet in beroep.

Lees onze andere waargebeurde verhalen voor de Politierechtbank
Hoe besliste de Politierechtbank van Maaseik over de bestuurder van een bromfiets zonder (de juiste) papieren?
Een dame reed rond met een bromfiets zonder verzekering of inschrijvingsbewijs. Zij werd staande gehouden door de Politie die haar bromfiets in beslag heeft genomen. De dame werd vervolgd voor de Politierechtbank.
Hoe besliste de Politierechtbank van Gent over een slachtoffer van een verkeersongeval, die men toch vervolgt voor vluchtmisdrijf?
Het slachtoffer van een verkeersongeval, en toch vervolgd voor vluchtmisdrijf? Het slachtoffer van een verkeersongeval, en toch vervolgd voor vluchtmisdrijf? Het overkwam een bejaard echtpaar. Het koppel Een bejaard echtpaar rijdt op een zonnige lentedag richting Colruyt. Op nog geen kilometer van het warenhuis naderen ze een rondpunt. Op dat ogenblik vlamt een jongeling met een blinkende Mini Cooper uit de tegenovergestelde richting over zijn rijvak waardoor de oudjes moeten uitwijken en tegen het verkeerseiland aan het begin van het rondpunt terechtkomen.  Het betreft een betonnen blok aan de kant van de rijbaan waar verkeersborden en – lichten opgesteld staan.
Hoe besliste de Politierechtbank van Dendermonde wanneer men 90 km per uur in de bebouwde kom reed?
Een bestuurder overschreed in de bebouwde kom de toegelaten snelheid van 50 km per uur door te rijden aan een snelheid van meer dan 90 km per uur, na correctie herleid tot 92 km per uur.
Hoe besliste de Politierechtbank van Antwerpen over het negeren van het oranje verkeerslicht?
Een bestuurder die naar huis aan het rijden is, nadert een kruispunt. Het verkeerslicht wordt oranje, maar hij rijdt toch door. Hij had evengoed kunnen stoppen omdat hij dit nog veilig kon doen. Zo waren er bijvoorbeeld geen achterliggers.