Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

25/08/2018

Wat zijn de boetes voor straatracen?

Wat zijn straatraces?

Straatraces komen niet zo vaak voor in ons land.  Maar indien bestuurders van straatraces moeten voorkomen voor de Politierechtbank, is er altijd heel wat media-aandacht voor. Straatracers krijgen dikwijls zéér hoge straffen, zeker indien er (dodelijke) slachtoffers bij betrokken waren.

In de wet is er nochtans nergens een definitie van straatracen terug te vinden. Straatraces zoals wij ze kennen, zijn officieuze snelheidswedstrijden op de openbare weg waarbij bestuurders beslissen om tegen elkaar te racen. Men daagt elkaar uit om snel te rijden.

Is straatracen verboden?

Straatracen is inderdaad verboden en strafbaar, niettegenstaande er geen wettelijke definitie bestaat van wat men juist onder "straatraces" verstaat. Straatraces zijn als officieuze snelheidswedstrijden op de openbare weg natuurlijk géén officiële snelheids- en sportwedstrijden die sowieso verboden zijn op de openbare weg, tenzij de wettelijke gemachtigde overheid daartoe een speciale toelating verleend heeft. 

De wettelijke bepaling die betrekking heeft op de straatraces is opgenomen in art. 10.4  van de Wegcode: “Het is verboden een bestuurder aan te sporen of uit te dagen overdreven snel te rijden.” Het is daarbij irrelevant of dit afgesproken of spontaan was en of dit gebeurde tussen bestuurders die elkaar kennen of niet.

Van zodra men kan vaststellen dat men elkaar uitdaagde om overdreven snel te rijden is de inbreuk begaan! Of er al dan niet effectief overdreven snel gereden werd, is niet van belang: het louter uitdagen is reeds voldoende!

Wie kan er gestraft worden voor straatracen?

Niet alleen bestuurders kunnen voor straatracen gestraft worden, ook passagiers of iedereen die een bestuurder bevelen, of raad kan geven, of dus ook kan aanzetten tot de uitdaging, tot de roekeloosheid, tot onvoorzichtigheid is strafbaar! Ook toeschouwers die de bestuurders aansporen zijn strafbaar op basis van de wettelijke bepaling.

Geldboetes van 40,00 EUR tot 500,00 EUR en rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar!

Het aansporen of uitdagen overdreven snel te rijden is een overtreding van de 4de graad en wordt gestraft met een geldboete van 40,00 EUR tot 500,00 EUR (nog te vermeerderen met de opcentiemen!). Ook is de Politierechter verplicht om een rijverbod (= "een  verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig") uit te spreken van ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar.

De politie kan het rijbewijs daarenboven onmiddellijk intrekken voor een periode van 15 dagen bij het vaststellen van de overtreding.

Opgepast met knipperen met uw grootlichten!

Omdat het volgens artikel 10.4 van de Wegcode al verboden  is om een bestuurder aan te sporen of uit te dagen overdreven snel te rijden, heeft dit ook tot gevolg dat niet alleen de typische straatraces of het uitdagen aan een rood licht strafbaar zijn, maar ook het knipperen met uw grootlichten naar uw voorligger (zodat deze zou uitwijken of versnellen…).  Dus twee keer nadenken vooraleer je uw grootlichten gebruikt! 

Anderen lazen ook