Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

04/05/2019

Een dagvaarding of Pro Justitia ontvangen?

De dagvaarding.

Wanneer u een dagvaarding of Pro Justitia ontvangen heeft om te verschijnen voor de Politierechtbank , is het altijd een gerechtsdeurwaarder die u deze dagvaarding bezorgd ("betekend" in het jargon).

De gerechtsdeurwaarder zal in zijn exploot (= de dagvaarding) vermelden op wiens verzoek hij de dagvaarding betekent, wie er gedagvaard is, voor welke rechtbank u moet verschijnen en wanneer.

Aan dit exploot is ook steeds een Pro Justitia (of bevel tot dagvaarding) gehecht dat o.a. de redenen vermeldt waarom men iemand gedagvaard heeft.

Op basis van dit document zal een advocaat ook gemakkelijk een dossier kunnen aanmaken, u een eerste advies kunnen geven, contact kunnen opnemen met de rechtsbijstandsverzekeraar, enzovoort. Dit is dus een zéér belangrijk document dat u zeker niet mag verliezen.

De Pro Justitia.

Zoals reeds gezegd, is de Pro Justitia de bijlage aan een dagvaarding. Hoe ziet nu zo'n Pro Justitia eruit? Wij overlopen met u de vijf belangrijkste zaken die u hierop kan terugvinden en verwijzen hiervoor naar het voorbeeld:

  1. Bovenaan kan u het rolnummer, systeemnummer en pv nummer terugvinden. Deze nummers worden gebruikt om het dossier te identificeren bij de Politierechtbank (of Rechtbank Van eerste Aanleg) en het Openbaar Ministerie.
  2. In dit voorbeeld gaat de dagvaarding uit van het Parket van de Procureur Des Konings van Halle-Vilvoorde, en meer specifiek de sectie “Politieparket V”.
  3. Nadien volgen de gegevens van diegene die men ervan verdenkt de feiten te hebben gepleegd, dit is de “beklaagde”. Indien bepaalde zaken niet correct zouden zijn, is het belangrijk dit aan ons te melden.
  4. Vervolgens kan u lezen waar en wanneer u dient te verschijnen. Het is uiteraard cruciaal dat u of uw advocaat hierop aanwezig zijn;
  5. Ten slotte volgt de plaats en de datum van de feiten, samen met een omschrijven van de “tenlasteleggingen”, de concrete feiten waarvan men denkt dat u ze gepleegd heeft. Op basis hiervan kunnen wij al een eerste inschatting maken van de te verwachten straf.

 

Een voorbeeld uit de praktijk: