Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

21/02/2020

Hoe besliste de Politierechtbank van Veurne over een auto zonder inkliksysteem voor de veiligheidsgordels?

Kind achterin de wagen heeft geen gordel om en er zou geen inkliksysteem zijn voor de veiligheidsgordels.

De Politie vermeldt in een P.V. dat er geen inkliksysteem voor de veiligheidsgordels aanwezig zou zijn in de passagiersruimte van een wagen. Wat was er gebeurd?

Twee zwaantjes merken tijdens een patrouille op dat een jongetje achteraan in een auto recht staat. Zij zetten de bestuurder aan de kant. Volgens de bestuurder heeft het kind van acht jaar zijn gordel zelf uitgedaan zonder dat de bestuurder dit opgemerkt had.

De politiediensten stellen vast dat er geen inkliksysteem voor de veiligheidsgordels aanwezig zou zijn in de passagiersruimte. Maar... aan de hand van  recente keuringsbewijzen, daterende van voor én na de feiten, kan de bestuurder aantonen dat er wél een kliksysteem aanwezig was. Bij de autokeuring worden de veiligheidsgordel en de bevestigingssystemen immers steeds nagekeken.

De bestuurder was echter onlangs verhuisd. Allicht zal door het verhuizen van meubels en het platleggen van de autozetels de gordel zich achter de zetel bevonden hebben, zodat de politie de bevestigingspunten niet heeft kunnen opmerken.

Aan de bestuurder werd eerst nog een onmiddellijke inning voorgesteld. Hij had gevraagd of hij deze mocht afbetalen omdat hij heel wat andere schulden had, maar op dit voorstel werd helaas niet ingegaan, reden waarom de bestuurder toch nog werd gedagvaard voor de Politierechtbank.

Gedagvaard voor de Politierechtbank West-Vlaanderen, Afdeling Veurne.

De bestuurder werd uiteindelijk gedagvaard voor de Politierechtbank voor de volgende  verkeersinbreuk:

"op de openbare weg als bestuurder of passagier van een motorvoertuig die aan het verkeer deelneemt, ander dan een auto, kinderen van minder dan 3 jaar niet vervoerd te hebben in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem en/of kinderen van 3 jaar en meer of minder dan 8 jaar niet vervoerd te hebben in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem of geen veiligheidsgordel te hebben gedragen. (art. 35.1.1. lid6 van het KB van 1 december 1975;art. 29§1 lid2 en 38§1.3° van de wet betreffende de politie over het wegverkeer - KB tot coördinatie van 16 maart 1968)".

Wat besliste de Politierechtbank West-Vlaanderen, Afdeling Veurne?

De bestuurder werd veroordeeld tot een werkstraf van 30 uur en tot de gerechtskosten t.b.v. 76,46 EUR. Omwille van de zeer precaire financiële situatie van de bestuurder werd geen geldboete opgelegd. De bestuurder dient de werkstraf wel uit te voeren binnen het jaar, zo niet zal toch een vervangende straf worden opgelegd.