Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

27/12/2019

Hoe besliste de Politierechtbank van Mechelen over een aanrijding door gsm-gebruik achter het stuur

Aanrijding door gsm-gebruik achter het stuur.

Tijdens de spitsuren en de bijhorende files worden mensen snel afgeleid. Het gsm-toestel is daarbij een van de grote boosdoeners. In zo'n filegolf, waarbij rijden en stoppen elkaar voortdurend afwisselen, krijgt een bestuurder een sms-bericht en heeft hij even geen aandacht meer voor de baan. Zéér herkenbaar...

Dit heeft tot gevolg dat hij te laat opmerkt dat zijn voorligger al stilstaat terwijl hij nog in beweging is. De bestuurder probeert nog te remmen, maar een aanrijding volgt. Zoals het zo vaak het geval is in een kop-staart aanrijding, heeft de bestuurder van het aangereden voertuig, die de botsing niet zag aankomen, pijn in de nek (whiplash). 

Aan de politiediensten verklaarde de bestuurder naar waarheid te zijn afgeleid doordat hij zijn gsm-toestel opnam om een sms te bekijken.

De bestuurder werd gedagvaard voor de Politierechtbank voor het gebruik van de GSM achter het stuur waardoor hij een ongeval met gekwetsten had veroorzaakt.

Wat zijn de inbreuken waarvoor de bestuurder werd vervolgd?

De bestuurder werd gedagvaard voor de Politierechtbank Antwerpen, Afdeling Mechelen voor de volgende verkeersinbreuken:

  • Bij een verkeersongeval dat aan zijn/haar persoonlijk toedoen te wijten is, door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder het oogmerk om de persoon van een ander aan te randen, onopzettelijk slagen of verwondingen te hebben toegebracht (art. 418-420 SWB);
  • Als bestuurder van een voertuig op de openbare gebruik te hebben gemaakt van een draagbare telefoon die hij in de hand hield, wanneer zijn voertuig niet stil stond of geparkeerd was (art. 8.4 van het KB van 1 december 1975; art. 29§1 lid 3 en 38 §1.3° van de wet betreffende de politie over het wegverkeer – KB tot coördinatie van 16 maart 1968);
  • Als bestuurder van een voertuig op de openbare weg, zijn snelheid niet te hebben geregeld om in alle omstandigheden te kunnen stoppen voor een hindernis die kon worden voorzien (art. 10.1.3 van het KB van 1 december 1975; art. 29§1 lid 3 en 38 §1.3° van de wet betreffende de politie over het wegverkeer – KB tot coördinatie van 16 maart 1968).
Welke straf(fen) heeft de bestuurder gekregen van de Politierechtbank Antwerpen, Afdeling Mechelen?

Omdat de bestuurder o.a. beschikte over een blanco strafregister werd de straf beperkt tot één geldboete voor de 3 feiten samen (450,00 EUR) en heeft hij géén rijverbod gekregen.

De bestuurder diende wel nog een bijdrage te betalen in het Slachtofferfonds (200,00 EUR), naast de gerechtskosten (+/-85,00 EUR).

De bestuurder ging niet in beroep.