Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

23/11/2019

Hoe besliste de Politierechtbank van Dendermonde over een bestuurder die reed onder invloed van cannabis of andere drugs?

Rijden onder invloed van cannabis.

De politie houdt een gecoördineerde actie tegen rijden onder invloed van cannabis en andere drugs. Een bestuurder wordt aan de kant gezet. De Politie merkt een sterke cannabisgeur op wanneer het raam van het voertuig opengaat. De bestuurder geeft toe dagelijks cannabis te gebruiken omdat hij kampt met een hernia in zijn nek. Hij rookt om de pijn te verzachten en omdat de medicatie die hij vroeger nam uit de handel genomen is.

Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen.

Voor deze feiten zal de de man moeten voorkomen voor de Politierechtbank, reden waarom hij contact opnam met verkeerszaken.be. De advocaten van verkeerszaken.be raadden de man aan om volledig te stoppen met zijn cannabisgebruik, en zich voorlopig iedere maand aan te bieden bij zijn huisarts om zich te laten controleren op de aanwezigheid van de stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden. Op die manier zal de man de Politierechter kunnen overtuigen dat hij "cannabisvrij" is en geen gevaar meer in het verkeer. 

Na enkele maanden ontving de man een dagvaarding voor de Politierechtbank.

Waarvoor werd hij precies vervolgd?

Gedagvaard voor de Politierechtbank Oost-Vlaanderen, Afdeling Dendermonde.

De bestuurder werd gedagvaard voor de Politierechtbank voor de volgende verkeersinbreuk:

"Op een openbare plaats een voertuig of een rijdier te hebben bestuurd, of een bestuurder te hebben begeleid met het oog op scholing, terwijl de speekselanalyse bedoeld in artikel 62ter §1 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, of de bloedanalyse bedoeld in artikel 63 §2 van dezelfde wet, de aanwezigheid in het organisme aantoont van een van de volgende stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden: delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) en waarvan het gehalte gelijks is aan of hoger dan het gehalte bepaald in artikel 62ter §1 van voornoemde wet voor de speekselanalyse en in artikel 63§2 van dezelfde wet voor de bloedanalyse, namelijk 8,30 ng/ml (art. 37bis §1, 1°, art. 38§1, 1° van de wet betreffende de politie over het wegverkeer - KB tot coördinatie van 16 maart 1968)".

Welke straf kreeg de bestuurder van de Politierechtbank Oost-Vlaanderen, Afdeling Dendermonde

De bestuurder werd veroordeeld tot :

  • Een geldboete van 200,00 EUR X 8 = 1.600,00 EUR waarvan 125,00 EUR x 8  met uitstel. De effectief te betalen geldboete bedroeg derhalve 75,00 EUR x 8 =  600,00 EUR.
  • Een rijverbod van 15 dagen,  evenwel nog verminderd met de periode van onmiddellijke intrekking van 15 dagen, zodat hij geen rijverbod meer moest ondergaan.

De bestuurder werd ook veroordeeld tot een bijdrage van 200,00 EUR in het Slachtofferfonds, zijnde een verplichte (administratieve) bijdrage die de Politierechter dient op te leggen van zodra men veroordeeld werd tot een geldboete vanaf 26,00 EUR (x 8).

De bestuurder werd tenslotte ook nog veroordeeld tot een bijdrage in het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand t.b.v. 20,00 EUR en tot de gerechtskosten (kosten van dagvaarding, bloedanalyse, speekseltest e.d.) die  in totaal +/- 260,00 EUR bedragen.

Lees onze andere praktijkvoorbeelden
Hoe besliste de Politierechtbank van Maaseik over de bestuurder van een bromfiets zonder (de juiste) papieren?
Een dame reed rond met een bromfiets zonder verzekering of inschrijvingsbewijs. Zij werd staande gehouden door de Politie die haar bromfiets in beslag heeft genomen. De dame werd vervolgd voor de Politierechtbank.
Hoe besliste de Politierechtbank van Gent over een voertuig met nummerplaat die niet hoort bij de wagen?
De eigenaar had een oude nummerplaat op het nieuwe voertuig aangebracht, in de veronderstelling dat daarmee alles in orde zou zijn...De Politie zag dit natuurlijk anders en het voertuig werd op bevel van de politie weggesleept en in bewaring ondergebracht bij het takelbedrijf, in afwachting van de regularisatie van het voertuig.
Hoe besliste de Politierechtbank van Vilvoorde over een ongeval met gekwetsten in staat van alcoholintoxicatie?
Een man met enkel pinten te veel op reed  geïntoxiceerd richting een rondpunt waar het tot een aanrijding kwam bij het naderen van het rondpunt. Blijkbaar stond de auto vóór de bestuurder stil, wat niet normaal was. Er was immers geen enkele reden daarvoor. De aanrijding gebeurde nog enkele tientallen meters voor de oprit van het rondpunt en er was geen filevorming.
Medicinale cannabis in het verkeer?
Onlangs verscheen een bericht in de media over een bestuurder die een positieve speekseltest had afgelegd na gebruik van medicinale cannabis. Een bestuurder gebruikte op doktersadvies de spray Sativex, een vorm van medicinale cannabis die erkend wordt in ons land.