Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

30/11/2019

Hoe besliste de Politierechtbank van Maaseik over de bestuurder van een bromfiets zonder (de juiste) papieren?

Met de bromfiets gereden zonder de juiste papieren.

Een vrouw rijdt met haar bromfiets, die ze enkele dagen voordien had gekocht van haar buurman, naar de apotheker van wacht om geneesmiddelen te kopen voor haar zieke kindje. De buurman had de bromfiets verkocht namens een vriend van hem die toen in het buitenland verbleef. De nodige papieren waren nog niet in orde gebracht en normaal zou ze er nog niet mee rijden, maar ze moest om geneesmiddelen gaan.

De dame heeft pecht want ze werd tegengehouden en geconfronteerd met het feit dat haar papieren (verzekering en inschrijving) niet in orde bleken te zijn.

De bromfiets wordt in beslag genomen en de dame krijgt de opdracht om de papieren in orde te brengen. De vrouw sloeg hierin echter niet, zodat zij het voertuig afstond aan de Belgische Staat.

Enkele maanden later stond de gerechtsdeurwaarder voor de deur en moest de dame zich verantwoorden voor de Politierechter. Zij kreeg geen aanbod voor een minnelijke schikking.

Welke verkeersinbreuken werden de bestuurster ten laste gelegd?

De bestuurder werd uiteindelijk gedagvaard voor de Politierechtbank Limburg, Afdeling Maaseik voor de volgende  verkeersinbreuken:

  • Als eigenaar van een motorrijtuig, nl. een motorfiets dit rijtuig in het verkeer gebracht te hebben of toegelaten te hebben dat het werd gebracht in het verkeer op de openbare weg of op terreinen, die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen, zonder dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit motorrijtuig aanleiding kan geven, gedekt was door een verzekering welke aan de bepalingen van deze wet voldoet en waarvan de dekking niet is geschorst (art. 1, 2 par. 1, 20, 22 par. 1, 24, 28 en 29 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen)??????

 

  • Een voertuig in het verkeer op de openbare weg te hebben gebracht dat niet was ingeschreven of dat de nummerplaat niet droeg die bij de inschrijving werd toegekend (art. 2 par . 1 van het KB van 20 juli 2001, art. 29§2 van de Wegverkeerswet).
Welke straffen kreeg de bestuurster van de Politierechtbank Limburg, Afdeling Maaseik?

Voor de beide inbreuken samen werd de bestuurster veroordeeld tot:

  • Een geldboete van 100,00 EUR X 8 = 800,00 EUR
  • Een rijverbod van 8 dagen

Ten slotte diende de bestuurster ook nog de gerechtskosten te betalen (+/- 80 EUR) en een bijdrage in het Slachtofferfonds t.b.v. 200,00 EUR, naast de bijdrage in het fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand t.b.v. 20,00 EUR.