Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

25/02/2017

De praktische uitvoering van de medische, psychologische, praktische of theoretische proeven.

Theoretische, praktische, medische en psychologische proeven.

De Politierechtbank veroordeelde u tot een rijverbod gepaard met bepaalde proeven en onderzoeken. Dit zijn de zogenaamde herstelexamens en -onderzoeken, die u met succes moet afleggen alvorens u opnieuw kunt rijden.

Het gaat om de volgende proeven:

  • een theoretisch examen
  • een praktisch examen
  • een medisch onderzoek
  • een psychologisch onderzoek  

Maar hoe verlopen dergelijke proeven in de praktijk?

Het Openbaar Ministerie nodigt u uit.
Wanneer de uitspraak van de rechtbank definitief is, ontvangt u enige tijd nadien een brief van het Openbaar Ministerie, met een bijhorende lijst van adressen en centra waar u de proeven kunt afleggen. U dient op de bijlagen de instelling van uw keuze aan te duiden waar u het examen of onderzoek wenst af te leggen. Indien u geen keuze maakt, duidt het Openbaar Ministerie de instelling aan. Best dus zelf een keuze maken. Vervolgens ontvangt u van de instelling een uitnodiging om u aan te melden, al dan niet gepaard met een overschrijvingsformulier om de kosten van de examens/proeven op voorhand te betalen. U beschikt vanaf dan over een termijn van drie à vier maanden om de opgelegde proeven daadwerkelijk af te leggen. Indien u de proeven met succes heeft afgelegd of indien deze termijn van drie maanden verstreken is, zal u het rijverbod daadwerkelijk moeten ondergaan.
Korting op de uitgesproken geldboete van de Politierechtbank?

Op grond van art. 29, §4, 2e lid van de Wegverkeerswet kan de Politierechter in zijn vonnis beslissen dat de kosten van de herstelonderzoeken en -examens, en de erelonen van de geneesheer en psycholoog worden gecompenseerd met de opgelegde geldboete.

Dit betekent concreet dat u de kosten van de examens en proeven kunt aftrekken van de opgelegde geldboete, die u ook moet betalen.  Dit scheelt een slok op een borrel.

Let wél: de Politierechter kan u deze gunst alleen verlenen indien voor dezelfde feiten een rijverbod én een geldboete wordt uitgesproken. Daarenboven kunnen slechts de kosten van de herstelonderzoeken en -examens die u een eerste maal aflegt in mindering gebracht worden. Indien u gezakt bent in uw eerste examen/proef en u deze nadien opnieuw zou afleggen, kan u de kosten van uw tweede poging niet recupereren!

Hoe werkt dit praktisch?
Nadat u de proeven met succes heeft afgelegd, dient u het betalingsbewijs, samen met de factuur van de examens/proeven en het attest dat u geslaagd bent, te bezorgen aan de FOD FINANCIEN, die dit bedrag zal terugbetalen. Het kan uiteraard wel enige tijd duren alvorens deze proeven effectief terugbetaald worden. De overheid, nietwaar...
Twee keer veroordeeld tot het afleggen van proeven?

Indien u reeds eerder veroordeeld werd door de Politierechtbank tot een rijverbod en indien ook bij de vorige uitspraak herstelexamens en/of –proeven opgelegd werden, dan hoeft u deze examens/proeven geen twee maal uit te voeren.

Voor zover u deze “eerdere examens/proeven” nog niet heeft afgelegd (of nog niet succesvol heeft afgelegd) gelden de examens/proeven die u zal afleggen op grond van een latere uitspraak ook voor de proeven die bij een eerdere uitspraak zijn opgelegd. U zal deze proeven dus maar één keer moeten afleggen en u kan het bewijs van slagen aanwenden in beide gevallen!

Indien u ná het succesvol afleggen van de proeven nogmaals zou veroordeeld worden tot een rijverbod, waarbij u opnieuw herstelexamens en/of –proeven zou moeten afleggen, dan moet u deze proeven wél opnieuw afleggen.  

Anderen lazen ook