Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

01/12/2022

De regels voor rotondes en rondpunten

De regels voor rotondes en rondpunten

Rotondes zorgen voor een vlotte doorgang van het verkeer, maar kunnen tegelijk voor grote frustraties zorgen. Zo is het niet steeds duidelijk wanneer een bestuurder wil afslaan (omdat hij zijn richtingsaanwijzers niet gebruikt) of op de rotonde wil blijven. Bij rotondes met twee vakken is dit vaak nog moeilijker aangezien dit voor extra verwarring kan zorgen bij het voorsorteren en het verlaten van de rotonde. 

Zin in een ritje rond de rotonde van de Arc de Triomphe in Parijs?  Misschien wel de meest chaotische rotonde van het Europa. Of toch liever niet? In België zijn de regels nochtans ook niet compleet duidelijk… 

Rotonde en rond punt: altijd hetzelfde?

Er is wel degelijk een verschil tussen een rotonde en een rond punt. Hoewel dit woord in de volksmond door elkaar wordt gebruikt en synoniemen lijken, is dit eigenlijk niet het geval. 

Op rotondes gelden bijzondere voorrangsregels (die verder in deze blog worden uiteengezet), op rond punten gelden daarentegen de regels van voorrang van rechts. Het verschil wordt duidelijk gemaakt door middel van verkeersborden. Rotondes worden aangegeven met een rond blauw bord met daarop drie witte pijlen (in de vorm van een cirkel). Bij een rond punt staat een bord met een blauwe achtergrond en een witte pijl die schuin naar beneden wijst. 

Regels voor rotondes

Art. 12.3.1 van het Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg stelt dat elke bestuurder voorrang moet verlenen aan de bestuurder die van rechts komt, behalve indien hij op een rotonde rijdt of indien de bestuurder van rechts uit een verboden rijrichting komt. 

Dit komt er dus op neer dat wagens op de rotonde steeds voorrang zullen hebben op wagens die de rotonde willen oprijden. 

Artikel 19 van datzelfde besluit handelt dan weer over richtingsveranderingen. In dit kader stelt art. 19.2. Dat het oprijden van een rotonde wordt beschouwd als een richtingsverandering waarbij de richtingsaanwijzers niet moeten worden gebruikt. Het verlaten van een rotonde is dan weer wel een richtingsverandering waarbij de richtingswijzers wel gebruikt moeten worden. 

Dus

De wet verplicht dus geenszins om gebruik te maken van een richtingsaanwijzer wanneer u op de rotonde rijdt. De wet spreekt wel over ‘niet moeten’ zodat het gebruiken van een richtingsaanwijzer voor extra duidelijkheid ook niet verboden is.

Anderzijds is de wegcode op dit vlak wel onduidelijk gezien het veranderen van rijstrook eveneens een manoeuvre is waarvoor de richtingaanwijzer dient te worden gebruikt. Hier gelden dan weer andere voorrangsregels.  

Met de richtingaanwijzer naar links pinken kan daardoor twee betekenissen krijgen op een rotonde met twee of meer rijvakken: op de rotonde blijven of veranderen naar het meer linkse rijvak. Hierdoor kan opnieuw verwarring ontstaan. 

De aard van beide acties is wel verschillend gezien het gebruik van richtingsaanwijzers bij het veranderen van rijstrook een verplichting is en het gebruik van de richtingsaanwijzer om aan te geven dat u op de rotonde blijft slechts een gebruik is van sommige bestuurders. 

Rotondes met meerdere vakken

Bij rotondes met meerdere vakken moeten bestuurders links op de rotonde voorrang geven aan bestuurders uiterst rechts op de rotonde. U dient zich dus in principe rechts op de rotonde te bevinden wanneer u deze wenst te verlaten (tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, bijvoorbeeld rotondes die verplicht laten voorsorteren). Wanneer u een ander manoeuvre uitoefent, bijvoorbeeld het verlaten van de rotonde via het linker rijvak, dient u dus voorrang te verlenen aan de andere bestuurders en moet u dus steeds nagaan of u op een veilige manier de rotonde kan verlaten. 

Toch is het steeds aangeraden aan beide bestuurders om extra voorzichtig te zijn. Zo doe je best een extra rondje wanneer het niet mogelijk is om veilig het rondpunt te verlaten vanaf de linkerrijstrook. 

Ook zeker de moeite om te lezen
De strengere regels inzake alcohol voor taxichauffeurs en andere professionele bestuurders!
Dat alcohol in het verkeer aan strenge(re) regels onderworpen is, zal voor de meesten geen verrassing meer zijn. De wettelijk toegelaten grens van alcohol in het lichaam is 0,5 gram promille in het bloed of 0,22 mg/l UAL (uitgeademde alveolaire lucht) alcohol. Deze regels gelden zowel voor jonge onervaren bestuurders als voor oudere ervaren bestuurders. Er is evenwel één grote belangrijke categorie van bestuurders waar de regels strenger zijn. In navolging van vele andere Europese landen is dit sinds 1 januari 2015 het geval bij vrachtwagenbestuurders, bus- en taxichauffeurs en andere professionele bestuurders.
Ben ik verplicht om mijn rijbewijs steeds op zak te hebben?
Het spreekt voor zich dat je geen voertuig mag besturen zonder het daartoe vereiste rijbewijs te bezitten. Moet je dit rijbewijs echter ook steeds bij je hebben wanneer je het voertuig bestuurt en kunnen tonen aan de Politie? Of volstaat het om het rijbewijs louter te bezitten en thuis bij wijze van spreken in de bovenste schijf te leggen?
Heb ik een rijbewijs nodig voor een elektrische fiets?
Sinds 1 oktober 2016 maakt de Wegcode een onderscheid tussen 3 categorieën van elektrische fietsen waarvoor al dan niet een rijbewijs verplicht is. We zetten deze drie categorieën van elektrische fietsen graag op een rijtje en gaan telkens na of een rijbewijs vereist is, evenals een verzekering, een helm en een gelijkvormigheidsattest.
De voorrangsregels in het verkeer opgelijst!
Uit een recent onderzoek van het Instituut voor Mobiliteit en van de Universiteit Hasselt blijkt dat automobilisten trager rijden op kruispunten met voorrang van rechts dan op kruispunten zonder voorrang van rechts. Tal van gemeenten zijn daarentegen van plan om de kruispunten met voorrang van rechts af te schaffen en dus alternatieve voorrangsregels te hanteren op de kruispunten in kwestie. Hoog tijd dus om de regels over de voorrangsregels nog eens op te frissen.