Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

20/06/2022

Ben ik verplicht om mijn rijbewijs steeds op zak te hebben?

Mag ik een voertuig besturen zonder rijbewijs (bij te hebben)?

Het spreekt voor zich dat je geen voertuig mag besturen zonder het daartoe vereiste rijbewijs te bezitten. Moet je dit rijbewijs echter ook steeds bij je hebben wanneer je het voertuig bestuurt en kunnen tonen aan de Politie? Of volstaat het om het rijbewijs louter te bezitten en thuis bij wijze van spreken in de bovenste schijf te leggen?

De wet, meer specifiek art. 21, 1e lid Wegverkeerswet)-, bepaalt dat je, om een motorvoertuig te besturen op de openbare weg, in de eerste plaats houder moet zijn van het rijbewijs dat op dat voertuig van toepassing is. Voor een gewone personenwagen is dit dus een rijbewijs categorie B. Daarenboven bepaalt de wet dat de bestuurder dit rijbewijs ook bij zich moet hebben. Je mag strikt genomen dus geen voertuig besturen als je je rijbewijs niet bij je hebt (als dit nog thuis ligt, op het werk, in een andere wagen, …). 

Om deze verplichting (van houder te zijn van het rijbewijs en het bij zich te hebben) te kunnen vaststellen, werd in de wetgeving de verplichting opgenomen om je rijbewijs aan de Politiediensten te vertonen, indien zij hierom verzoeken. Dit betekent dus dat je als bestuurder kan gestraft worden indien je ofwel het rijbewijs niet bij je hebt ofwel als je het wel bij je hebt, maar je weigert dit rijbewijs te vertonen.

Het niet op zak hebben van het rijbewijs

Wanneer de Politie een bestuurder aan de kant zet, die zijn rijbewijs wel wil vertonen, maar dit niet op zak heeft, zal men steeds opzoeken (via de eigen gegevensdatabank of via de gemeentediensten) of de bestuurder wel houder is van dit rijbewijs. Indien blijkt dat de bestuurder effectief houder is van het rijbewijs, maar het gewoonweg niet op zak heeft, dan wordt doorgaans een proces-verbaal van waarschuwing opgesteld waarbij de regularisatieperiode zo kort mogelijk wordt bepaald. Je krijgt dus een (korte) periode om je rijbewijs te gaan vertonen op het politiebureau, en als je dit ook doet, zal je geen boete krijgen.

Opgelet: er doet zich een andere situatie voor wanneer je deze overtreding (het niet bij je hebben van het rijbewijs) combineert met een andere overtreding van het verkeersreglement waardoor je rijbewijs onmiddellijk ingetrokken wordt (voornamelijk in geval van inbreuken inzake alcohol en drugs). In dit geval riskeer je immers geconfronteerd te worden met een minder soepele houding van de Politiediensten. Je voertuig zal normaliter door de Politie in bewaring genomen worden, samen met alle boorddocumenten. Je zal je voertuig en de boorddocumenten pas terug krijgen, van zodra je het rijbewijs hebt vertoond aan de Politie. 

Weigeren om het rijbewijs te vertonen

Wanneer een bestuurder zijn rijbewijs wel bij zich heeft, maar weigert om zijn rijbewijs te vertonen aan de Politie, bijvoorbeeld omdat dit volgens hem/haar een “schending van de privacy” zou zijn, kan deze bestuurder toch gestraft worden. Dit is uiteraard enkel van toepassing indien de bestuurder het rijbewijs effectief bij zicht heeft, maar gewoonweg weigert om het te tonen, om welke reden dan ook.

En wat als het door omstandigheden onmogelijk is om je rijbewijs te vertonen?

Er bestaan echter ook nog andere gevallen dat je je rijbewijs wel “wil vertonen”, maar dat je in de onmogelijkheid bent om je rijbewijs te vertonen:

  • Als je helemaal geen rijbewijs bezit voor het voertuig waarmee je op dat moment rijdt;
  • Als je rijbewijs is ingetrokken ingevolge het rijden onder invloed van alcohol/drugs;
  • Als je een voertuig bestuurt tijdens de periode van een rijverbod dat door de Rechtbank uitgesproken wordt (het rijden spijts verval);
  • enz.

Uiteraard zal je in deze gevallen op basis van een andere wetsbepaling kunnen gestraft worden...

Ook zeker de moeite om te lezen