Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

16/11/2019

Hoe besliste de Politierechtbank van Antwerpen over een snelheidsovertreding bij wegenwerken.

Te snel gereden bij wegenwerken.

Een man heeft te snel gereden bij wegenwerken. De maximaal toegelaten snelheid werd omwille van de werken verlaagd van 50km/u binnen de bebouwde kom naar 30 km/u. De bestuurder werd geflitst aan bijna 70 km/u. De wegenwerken waren nog maar net begonnen en de snelheidsverlaging was dus ook maar recent doorgevoerd, waardoor de bestuurder was verrast en nog niet op de hoogte was van deze nieuwe regeling.

Bovendien zorgden de specifieke omstandigheden op die baan er voor dat bestuurders er gemakkelijk te snel rijden. De baan gaat er naar beneden richting een tunnel. Bovendien volgt er enkele meters verder een oprit naar de autosnelweg.

Ná correctie bleek dat de bestuurder de maximaal toegelaten snelheid overschreden had met meer dan 30 km/u waardoor de Wet voorziet dat er verplicht een rijverbod moet opgelegd worden van minimaal 8 dagen.De bestuurder werd na enkele maanden gedagvaard voor de Politierechtbank. Hij kreeg geen minnelijke schikking.

Gedagvaard voor de Politierechtbank Antwerpen, Afdeling Antwerpen.

De bestuurder werd vervolgd voor de volgende  verkeersinbreuk:

"Als weggebruiker of bestuurder van een voertuig op de openbare weg, nagelaten te hebben zich te gedragen naar de verkeerstekens en wegmarkeringen, regelmatig naar de vorm, voldoende zichtbaar en overeenkomstig de voorschriften van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer aangebracht, namelijk: het verkeersbord C43 met de vermelding 30 km/u, binnen een bebouwde kom aangeduid door het verkeersbord F1, F1a, of F11b, de daarbij toegelaten snelheid te hebben overschreden met een gecorrigeerde snelheid van meer dan 30 km/u (art. 5 en 68 Wegcode; art. 29§3 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer)".

Welke straf kreeg de man van de Politierechtbank Antwerpen, Afdeling Antwerpen

De bestuurder werd veroordeeld tot

  • Een geldboete van 40,00 EUR X 8 = 320,00 EUR, waarvan de helft met uitstel voor één jaar. De geldboete bedroeg 160,00 EUR effectief.
  • Een rijverbod van 8 dagen.

Ten slotte diende de bestuurder ook nog de gerechtskosten te betalen (+/- 80 EUR) en een bijdrage in het Slachtofferfonds t.b.v. 200,00 EUR, bovenop een bijdrage in het fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand t.b.v. 20,00 EUR.

De man ging niet in beroep.

Het leven zoals het is: Politierechtbank.
Hoe besliste de Politierechtbank van Dendermonde over een bestuurder die reed onder invloed van cannabis of andere drugs?
De politie houdt een gecoördineerde actie tegen rijden onder invloed van cannabis en andere drugs. Een bestuurder wordt aan de kant gezet. De Politie merkt een sterke cannabisgeur op wanneer het raam van het voertuig opengaat. De bestuurder geeft toe dagelijks cannabis te gebruiken omdat hij kampt met een hernia in zijn nek. Hij rookt om de pijn te verzachten en omdat de medicatie die hij vroeger nam uit de handel genomen is.
Hoe besliste de Politierechtbank van Sint-Niklaas wanneer men te snel reed door een recente wijziging van de snelheidsregels?
Op een baan met een toegelaten snelheid van 70 km/u (waar recentelijk voordien nog 90 km/u toegelaten was …) begaat een bestuurder een snelheidsovertreding. Hij ontvangt een proces-verbaal waaruit blijkt dat zijn snelheid 93km/u bedroeg (na correctie nog 87 km/u).
Hoe besliste de Politierechtbank van Dendermonde wanneer men 90 km per uur in de bebouwde kom reed?
Een bestuurder overschreed in de bebouwde kom de toegelaten snelheid van 50 km per uur door te rijden aan een snelheid van meer dan 90 km per uur, na correctie herleid tot 92 km per uur.
Hoe besliste de Politierechtbank van Mechelen over een aanrijding door gsm-gebruik achter het stuur
Een bestuurder neemt zijn GSM-toestel op om een binnenkomende SMS te lezen terwijl hij in de file staat. Hierdoor is hij kortstondig afgeleid en rijdt hij tegen de voorligger aan.