Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

28/02/2020

Hoe besliste de Politierechtbank van Turnhout over een bellende bestuurder?

Bellen achter het stuur.

Een bestuurder is vlotjes aan het bellen achter het stuur. De bestuurder bemerkt een Politiepatrouille en duwt zijn GSM vlug weg van zijn oor, maar de politie heeft hem al gezien. De Politie houdt de man tegen en stelt een proces-verbaal. De verbalisanten overhandigen hem een afschrift van het PV, tezamen met een antwoordformulier.

De bestuurder wil de overtreding niet zomaar toegeven. Hij is vastbesloten en argumenteert dat hij handsfree aan het bellen was omdat zijn voertuig uitgerust is met een handsfree systeem zodat er geen reden was om het toestel in de hand te nemen om te bellen. De bestuurder vermeldt dit allemaal op het antwoordformulier en betaalt de voorgestelde boete niet.

Het Parket hecht geen geloof aan de uitleg van de man. Bij het voorbereiden van het dossier heeft de Procureur ook nog opgemerkt dat de bestuurder eigenlijk niet mocht rijden omdat hij een rijverbod lopende had. De bestuurder het theoretisch examen afgelegd, maar hij scoorde net één puntje te weinig en was niet geslaagd...

Het Parket laat de man dagvaarden voor de Politierechtbank. Wat luidt de aanklacht?

Gedagvaard voor de Politierechtbank Antwerpen, Afdeling Turnhout.

De bestuurder moet zich voor de Politierechtbank verantwoorden voor de volgende  verkeersinbreuken:

  1. Als bestuurder van een voertuig op de openbare weg gebruik te hebben gemaakt van een draagbare telefoon die hij in de hand hield, wanneer zijn voertuig niet stil stond of geparkeerd was (art. 8.4 van het KB van 1 december 1975; art. 29§1 lid3 en 38§1.3° van de wet betreffende de politie over het wegverkeer – KB tot coördinatie van 16 maart 1968);
  2. Zonder het bij art. 38§3 voorgeschreven onderzoek uitgesproken bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis met goed gevolg te hebben ondergaan, op een openbare plaats een motorvoertuig behorende tot de categorie bedoeld in de beslissing van de vervallenverklaring te hebben bestuurd of een bestuurder met het oog op de scholing te hebben begeleid (art. 48.2°, art. 38 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer – KB tot coördinatie van 16 maart 1968).
Welke straffen kreeg de man van de Politierechtbank Antwerpen, Afdeling Turnhout?

De Politierechtbank Antwerpen, Afdeling Turnhoutveroordeelde de man tot de volgende straffen:

Voor het gebruik van de gsm

  • Een geldboete van 50,00 EUR X 6 = 300,00 EUR;
  • Een rijverbod van 15 dagen.

Voor het rijden zonder de uitgesproken proeven te hebben ondergaan

  • Een geldboete van 500,00 EUR X 6 = 3.000,00 EUR waarvan de helft met uitstel. De effectief te betalen geldboete bedroeg daarom 1.500,00 EUR.
  • Een rijverbod van 3 maand (= 90 dagen), waarvan een gedeelte van 2 maand  met uitstel. Het effectieve rijverbod bedroeg daarom 1 maand (= 30 dagen).

De Rechter was verplicht om daarenboven het herstel in het recht tot sturen afhankelijk te maken van het slagen voor het theoretisch en praktisch examen en het slagen voor de medische en psychologische proeven. De man kon dus opnieuw de examens gaan afleggen...

De bestuurder werd ook nog veroordeeld tot een dubbele bijdrage van 200,00 EUR in het Slachtofferfonds, zijnde een verplichte (administratieve) bijdrage die de Politierechter dient op te leggen vanaf straffen van 26,00 EUR (x 6).

Tenslotte werd de bestuurder nog veroordeeld tot de bijdrage van 20,00 EUR  in het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand en tot de gerechtskosten.

De bestuurder ging niet in beroep.