Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

08/11/2019

Hoe besliste de Politierechtbank van Tongeren over een bestuurder met positieve ademtest?

Positieve ademtest door enkele glazen bier.

Tijdens een vermaakuitstap dringt een bestuurder enkele glazen bier. Na een pauze van enkele uren rijdt de bestuurder ’s nachts naar huis, maar krijgt hij een lekke band. Hij zet zich op de pechstrook en begint aan het vervangen van zijn band.

Een toevallig passerende politiepatrouille merkt de auto op en stopt om een kijkje te nemen De verbalisanten merken een alcoholgeur op bij de bestuurder en besluiten hem aan een ademtest te onderwerpen. De ademtest bleek positief is.

Ook de uitslag van de daaropvolgende ademanalyse blijkt positief. De bestuurder blaast 2 keer en het laagste resultaat wordt in aanmerking genomen.

De bestuurder zijn rijbewijs wordt ingetrokken voor 15 dagen omdat het resultaat van de ademanalyse immers meer is dan 0,65 mg/l UAL.

Enkele maanden later ontvangt de bestuurder een dagvaarding en moet hij zich gaan verantwoorden voor de Politierechtbank.

Gedagvaard voor de Politierechtbank Limburg, Afdeling Tongeren.

De bestuurder werd gedagvaard voor de Politierechtbank voor de volgende  verkeersinbreuk:

"Op een openbare plaats een voertuig of een rijdier te hebben bestuurd, of een bestuurder te hebben begeleid met het oog op scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht heeft gemeten of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,8 gram per liter bloed heeft aangegeven, terwijl het misdrijf aan zijn/haar persoonlijk toedoen te wijten is (art. 34§2.1° en 38§1.1° Wegverkeerswet)

Met de omstandigheid dat de overtreding begaan werd binnen drie jaar na een in kracht van gewijsde gegane veroordeling met toepassing van art. 34 §2, 35 of 37bis§1 ( art. 36, lid 1 Wegverkeerswet)

Met de omstandigheid dat twee overtredingen begaan werden binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelen vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan voor één van de overtredingen bedoeld in de artikelen 29§1, 1e lid, 29§3, 3de lid, 30§§1, 2 en 3, 33§1 en 2, 34§2, 35, 37, 37bis§1, 48 of 62 bis Wegverkeerswet (art. 38§6 lid 2 Wegverkeerswet)".

Welke straffen kreeg de bestuurder van de Politierechtbank Limburg, Afdeling Tongeren

Omdat het al de vierde veroordeling was van de bestuurder, en de tweede keer inzake alcohol, was de Rechter niet mals voor de bestuurder.

De bestuurder kreeg de volgende straffen:

  •  Een geldboete van 400,00 EUR X 6 = 2.400,00 EUR waarvan een vierde met uitstel werd toegekend, zodat de effectief te betalen geldboete 300,00 EUR x 6 =  1.800,00 EUR bedraagt;
  • Een rijverbod van 1 jaar (= 365 dagen), evenwel verminderd met de periode van onmiddellijke intrekking zodat het effectieve gedeelte 350 dagen bedraagt

Tenslotte dient de bestuurder ook nog de gerechtskosten te betalen (+/- 80 EUR) en een bijdrage in het Slachtofferfonds t.b.v. 200,00 EUR, bovenop een bijdrage in het fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand t.b.v. 20,00 EUR.

De bestuurder vond deze uitspraak veel te streng en ging in beroep.

Hoger beroep voor de Rechtbank van Eerste Aanleg.

Tegen deze uitspraak tekende de man hoger beroep. De Rechtbank van Eerste Aanleg bevestigde integraal de eerdere uitspraak van de Politierechtbank, met uitzondering van het rijverbod.

De Rechtbank legde een gedeelte van het rijverbod van één jaar met uitstel: voor een periode van 3 maanden werd het uitstel verleend, zodat het rijverbod nog effectief 260 bedroeg.