Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

18/10/2019

Hoe besliste de Politierechtbank van Halle over een snelheidsovertreding tijdens het inhalen?

Te snel gereden bij het inhalen.

Op een baan met een toegelaten snelheid van 50 km/u (buiten de bebouwde kom) beging de bestuurder een ernstige snelheidsovertreding bij het inhalen. Hij haalde in aan een snelheid van 101 km/u. Hij ontving een proces-verbaal waaruit bleek dat zijn snelheid 101 km/u bedroeg, na correctie gebracht op 94,94 km/u.

De bestuurder was zich ervan bewust dat hij te snel had gereden, maar hij was van oordeel dat hij op die baan 70 km/u mocht rijden, hetgeen spijtig genoeg anders bleek...De vergissing van de bestuurder over de toegelaten snelheid was niet abnormaal vermits op die bepaalde weg de toegelaten snelheid kort ervoor van 70 km/u  naar 50 km/ werd verlaagd door het stadsbestuur. Bovendien had het Stadsbestuur nog geen drie maanden later opnieuw de snelheidslimiet aangepast: de toegelaten snelheid werd opnieuw verhoogd van 50 km/u naar 70 km/u! 

De snelheidsovertreding werd hierdoor niet ongedaan gemaakt, maar dat er te snel gereden werd was niet abnormaal.

De man werd gedagvaard voor de Politierechtbank.

Gedagvaard voor de Politierechtbank Halle.

De bestuurder werd uiteindelijk gedagvaard voor de Politierechtbank voor de volgende  verkeersinbreuk:

als weggebruiker of bestuurder van een voertuig op de  openbare weg, buiten een bebouwde kom, nagelaten te hebben zich te gedragen naar de verkeerslichten, verkeersborden en wegmarkeringen, regelmatig naar de vorm, voldoende zichtbaar en overeenkomstig de voorschriften van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer aangebracht, namelijk: het verkeersbord C43 met de vermelding 50 km/u, en aldus de maximum toegelaten snelheid van 50 km/u te hebben overschreden, door aan een gecorrigeerde snelheid van 94,94 km/u te gereden te hebben (vastgestelde snelheid 101 km/u) (art. 5 en 68 Wegcode; art. 29§3 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer - KB tot coördinatie van 16 maart 1968)

De uitspraak van de Politierechtbank Halle?

Er werd door de Procureur Des Konings een geldboete gevorderd van 125,00 EUR x 8 een rijverbod van 40 dagen!

De bestuurder werd echter veroordeeld tot :

  • Een geldboete van 40,00 EUR X 8 = 320,00 EUR;
  • Een rijverbod van 15 dagen

De bestuurder werd ook veroordeeld tot een bijdrage van 200,00 EUR in het Slachtofferfonds, zijnde een verplichte (administratieve) bijdrage die de Politierechter dient op te leggen van zodra men veroordeeld werd tot een geldboete vanaf 26,00 EUR (x 8).

De bestuurder werd tenslotte ook nog veroordeeld tot een bijdrage in het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand t.b.v. 20,00 EUR en tot de gerechtskosten (kosten van dagvaarding, deskundige e.d.) die +/- 80,00 EUR bedragen. Deze gerechtskosten worden normaal gezien terugbetaald aan de bestuurder door de verzekeringsmaatschappij van zodra deze alles betaald heeft.

Anderen lazen ook
Hoe besliste de Politierechtbank van Sint-Niklaas over een snelheidsovertreding begaan met de wagen van een werkgever?
Een bestuurder werd geflitst voor een snelheidsovertreding met het voertuig van zijn werkgever. De man had te snel gereden omdat hij vanuit Oostende naar Antwerpen moest in minder dan een uur... Tijdens het laatste stuk in de bebouwde kom werd hij geflitst aan 81 km/u. Hij reed met een wagen van het bedrijf, maar dit was niet zijn eigen bedrijfswagen. Zijn werkgever ontving enkele dagen later het antwoordformulier dat de man ter goeder trouw invulde. Hij erkende de overtreding. Er waren geen factoren die in zijn voordeel pleitten.
Hoe besliste de Politierechtbank van Dendermonde over een bestuurder die reed onder invloed van cannabis of andere drugs?
De politie houdt een gecoördineerde actie tegen rijden onder invloed van cannabis en andere drugs. Een bestuurder wordt aan de kant gezet. De Politie merkt een sterke cannabisgeur op wanneer het raam van het voertuig opengaat. De bestuurder geeft toe dagelijks cannabis te gebruiken omdat hij kampt met een hernia in zijn nek. Hij rookt om de pijn te verzachten en omdat de medicatie die hij vroeger nam uit de handel genomen is.
Hoe besliste de Politierechtbank van Sint-Niklaas wanneer men meer dan 55 km per uur te hard gereden heeft?
Meer dan 55 km per uur te hard gereden? Bij een snelheidscontrole in de bebouwde kom - waar de maximaal toegelaten snelheid 50km/u bedraagt - wordt een dame op Motorfiets Honda Fireblade geflitst aan 111 km/u.
Hoe besliste de Politierechtbank van Oudenaarde over een overschrijding van de snelheid met meer dan 40km/u?
131 km/u in plaats van 90km/u gereden.