Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

25/10/2019

Hoe besliste de Politierechtbank van Sint-Niklaas over een snelheidsovertreding begaan met de wagen van een werkgever?

Snelheidsovertreding met het voertuig van de werkgever.

Een bestuurder werd geflitst voor een snelheidsovertreding met het voertuig van zijn werkgever. De man had te snel gereden omdat hij vanuit Oostende naar Antwerpen moest in minder dan een uur... Tijdens het laatste stuk in de bebouwde kom werd hij geflitst aan 81 km/u. Hij reed met een wagen van het bedrijf, maar dit was niet zijn eigen bedrijfswagen. Zijn werkgever ontving enkele dagen later het antwoordformulier dat de man ter goeder trouw invulde. Hij erkende de overtreding. Er waren geen factoren die in zijn voordeel pleitten.

De bestuurder dacht dat hij nadien de boete zou ontvangen, maar hij vernam niets meer. Enige tijd later ontving hij plots een dagvaarding Tot hij de dagvaarding voor de Rechtbank ontving…

Gedagvaard voor de Politierechtbank Oost-Vlaanderen, Afdeling Sint-Niklaas.

De bestuurder werd uiteindelijk gedagvaard voor de Politierechtbank voor de volgende  verkeersinbreuk:

"als bestuurder van een voertuig op de  openbare weg, binnen een bebouwde kom, de maximum toegelaten snelheid van 50 km/u te hebben overschreden, door aan een gecorrigeerde snelheid van 81 km/u te gereden te hebben (vastgestelde snelheid 87 km/u) (art. 11.1 Wegcode; art. 29§3 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer - KB tot coördinatie van 16 maart 1968)

met de omstandigheid dat de gedaagde zich in staat van herhaling bevindt, daar hij binnen drie jaar voor het misdrijf werd veroordeeld wegens een overtreding van art. 29§1 of §3 van de Wegverkeerswet.

met de omstandigheid dat de betrokkene in een periode van 3 jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan en waarin hij veroordeeld werd door de  Politierechtbank voor één van de overtredingen bedoeld in de artikelen 29§1, lid 1, 29§3 lid 3, 30 §§1, 2 en 3, 33 §1 en 2, 34§2, 35, 37, 37bis §1, 48 of 62 bis  Wegverkeerswet (art. 38 §6 lid 1 Wegverkeerswet)".

Welke straf kreeg onze bestuurder van de Politierechtbank Oost-Vlaanderen, Afdeling Sint-Niklaas

De bestuurder werd veroordeeld tot :

  • Een geldboete van 70,00 EUR X 8 = 560,00 EUR waarvan 35,00 EUR x 8  met uitstel zodat de effectief te betalen geldboete 35,00 EUR x 8 =  280,00 EUR bedroeg.
  • Een effectief rijverbod van 20 dagen.

Er werd een rijverbod van slechts 20 dagen opgelegd, niettegenstaande de Rechter wettelijk verplicht was een rijverbod van minstens 3 maanden op te leggen. De Rechter moest eigenlijk een gedeelte van het rijverbod (nl. 70 van de 90 dagen) met uitstel opleggen. Het resultaat is hetzelfde, maar de manier waarop is verschillend (hetgeen ook betekent dat deze uitspraak niet volledig wettelijk is, maar de onwettigheid was in het voordeel van de bestuurder, zodat wij hierover wijselijk gezwegen hebben...

De Rechter heeft het herstel in het recht tot sturen daarenboven afhankelijk gemaakt van het slagen voor het theoretisch en praktisch examen en het slagen voor de medische en psychologische proeven, hetgeen wettelijk gezien verplicht was.

De bestuurder werd ook veroordeeld tot een bijdrage van 200,00 EUR in het Slachtofferfonds, tot een bijdrage in het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand t.b.v. 20,00 EUR en tot de gerechtskosten.

Anderen lazen ook
Hoe besliste de Politierechtbank van Brugge over een feestvierder met positieve ademtest?
Een bestuurder werd bij een willekeurige alcoholcontrole tegengehouden. Na een positieve ademtest legde hij ook een positieve ademanalyse af met een resultaat van 0,44 mg/l. De inbreuk werd begaan om 08u30 ’s morgens! De bestuurder was niet rechtstreeks van een feestje naar huis aan het rijden, maar was de avond ervoor op stap geweest met vrienden. Die ochtend reed hij gewoon naar de bakker...
Hoe besliste de Politierechtbank van Turnhout over een bellende bestuurder?
Een bestuurder is vlotjes aan het bellen achter het stuur. De bestuurder bemerkt een Politiepatrouille en duwt zijn GSM vlug weg van zijn oor, maar de politie heeft hem al gezien. De Politie houdt de man tegen en stelt een proces-verbaal. De verbalisanten overhandigen hem een afschrift van het PV, tezamen met een antwoordformulier.
Hoe besliste de Politierechtbank van Antwerpen over een snelheidsovertreding bij wegenwerken.
Een man heeft te snel gereden bij wegenwerken. De maximaal toegelaten snelheid werd omwille van de werken verlaagd van 50km/u binnen de bebouwde kom naar 30 km/u. De bestuurder werd geflitst aan bijna 70 km/u. De wegenwerken waren nog maar net begonnen en de snelheidsverlaging was dus ook maar recent doorgevoerd, waardoor de bestuurder was verrast en nog niet op de hoogte was van deze nieuwe regeling.
Hoe besliste de Politierechtbank van Kortrijk over een bestuurder zonder geldig rijbewijs om met een aanhangwagen te rijden?
De ademtest is positief (de bestuurder blaast “safe”), maar er blijkt een probleem te zijn met het rijbewijs van de bestuurder. De bestuurder beschikt over een rijbewijs B, maar de maximaal toegelaten massa van de aanhangwagen is te hoog. Vanaf een bepaalde massa dient men te beschikken over een rijbewijs BE. Dit betekent dat de bestuurder reed zonder een geldig rijbewijs.