Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

06/09/2019

Hoe besliste de Politierechtbank van Brugge over een feestvierder met positieve ademtest?

Een positieve ademtest de ochtend na een feestje.

Een bestuurder werd bij een willekeurige alcoholcontrole tegengehouden. Na een positieve ademtest legde hij ook een positieve ademanalyse af met een resultaat van 0,44 mg/l. De inbreuk werd begaan om 08u30 ’s morgens! De bestuurder was niet rechtstreeks van een feestje naar huis aan het rijden, maar was de avond ervoor op stap geweest met vrienden. Die ochtend reed hij gewoon naar de bakker...

De bestuurder had enkele uren kunnen slapen en voelde zich ’s morgens goed genoeg om met de auto te rijden. Er waren naar het oordeel van de bestuurder geen redenen om niet te rijden.

De bestuurder dacht dat hij al volledig ontnuchterd was en dat er géén probleem meer was. Dit vertaalde zich ook in het proces-verbaal: de politie heeft immers geen enkel uiterlijk teken van alcoholgebruik kunnen vaststellen.

De graad van alcoholintoxicatie was nét te hoog om een boete en te krijgen en het was ook niet de eerste keer dat de bestuurder dergelijke feiten pleegde…

Hij werd enkele maanden later gedagvaard voor de Politierechtbank.

Voor welke verkeersinbreuken moest de man zich komen verantwoorden voor de rechtbank?

De bestuurder werd gedagvaard voor de Politierechtbank West-Vlaanderen, Afdeling Brugge voor de volgende  verkeersinbreuken:

"op een openbare plaats een voertuig of een rijdier te hebben bestuurd, of een bestuurder te hebben begeleid met het oog op scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,.35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht heeft gemeten of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,8 gram per liter bloed heeft aangegeven, terwijl het misdrijf aan zijn/haar persoonlijk toedoen te wijten is (art. 34§2.1° en 38§1.1° Wegverkeerswet)"

Naast de alcoholintoxicatie waren er nog drie verzwarende omstandigheden aanwezig:

  • Bij nieuwe herhaling binnen drie jaar na een tweede in kracht van gewijsde gegane veroordeling wegens inbreuk op art. 34§2, 35 of 37bis §1 van bovenvermelde Wet, nl. op … na een eerste in kracht van gewijsde gegane veroordeling wegens inbreuk op art. 34§2, 35 of 37bis §1 van dezelfde Wet (art. 36 al. 1 en 2 Wet betreffende de politie over het wegverkeer, KB 16.3.1968);
  • Daarenboven, met de omstandigheid dat de gedaagde binnen drie jaar voor huidige overtreding bedoeld in 1° en 5° van dit artikel, veroordeeld is wegens een van deze overtredingen, namelijk, op artikel 34 §2.1 door een eerder vonnis (art. 38 Wegverkeerswet )
  • Met de omstandigheid dat de overtreding begaan werd in de periode van drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan voor één van de overtredingen bedoeld in de artikelen 29, §1, eerste lid, 29,§3 derde lid, 30, §§1, 2, en 3, 33§§1 en 2, 34§2, 35, 37, 37bis§1, 48, of 62bis Wegverkeerswet (art. 38§6, lid 1 Wegverkeerswet).
Welke straffen kreeg onze bestuurder van de Politierechtbank West-Vlaanderen, Afdeling Brugge

De bestuurder kreeg een geldboete van 3.200,00 EUR waarvan de helft met uitstel zodat de effectief te betalen geldboete 1.600,00 EUR bedroeg. Daarnaast kreeg hij nog een een rijverbod van 6 maand (= 180 dagen). De Rechter legde daarbij ook het verplicht afleggen van het theoretisch en praktisch examen op alsook en het slagen voor de medische en psychologische proeven. Hij was daartoe wettelijk verplicht.

Ten slotte diende de bestuurder ook nog de gerechtskosten te betalenen een bijdrage in het Slachtofferfonds t.b.v. 200,00 EUR, bovenop een bijdrage in het fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand t.b.v. 20,00 EUR.

Hoe besliste de Politierechtbank van Antwerpen over een snelheidsovertreding in de Waaslandtunnel?
Met 88km/u gereden in de Waaslandtunnel.
Hoe besliste de Politierechtbank van Sint-Niklaas over een snelheidsovertreding begaan met de wagen van een werkgever?
Een bestuurder werd geflitst voor een snelheidsovertreding met het voertuig van zijn werkgever. De man had te snel gereden omdat hij vanuit Oostende naar Antwerpen moest in minder dan een uur... Tijdens het laatste stuk in de bebouwde kom werd hij geflitst aan 81 km/u. Hij reed met een wagen van het bedrijf, maar dit was niet zijn eigen bedrijfswagen. Zijn werkgever ontving enkele dagen later het antwoordformulier dat de man ter goeder trouw invulde. Hij erkende de overtreding. Er waren geen factoren die in zijn voordeel pleitten.
Hoe besliste de Politierechtbank van Sint-Niklaas wanneer men te snel reed door een recente wijziging van de snelheidsregels?
Op een baan met een toegelaten snelheid van 70 km/u (waar recentelijk voordien nog 90 km/u toegelaten was …) begaat een bestuurder een snelheidsovertreding. Hij ontvangt een proces-verbaal waaruit blijkt dat zijn snelheid 93km/u bedroeg (na correctie nog 87 km/u).
Hoe besliste de Politierechtbank van Dendermonde wanneer men 90 km per uur in de bebouwde kom reed?
Een bestuurder overschreed in de bebouwde kom de toegelaten snelheid van 50 km per uur door te rijden aan een snelheid van meer dan 90 km per uur, na correctie herleid tot 92 km per uur.
Hoe besliste de Politierechtbank van Antwerpen over een niet gekeurd voertuig dat op de openbare staat?
Wat riskeert u wanneer uw voertuig niet gekeurd is en u dit op de openbare weg parkeert?