Neemt u liever telefonisch contact op?

Bel ons op 03 776 94 98, u wordt verbonden met een medewerker van verkeerszaken.be (ma t.e.m. do 9-18u | vr 9-17u).

02/04/2022

Is het toegestaan om te parkeren voor je eigen garagepoort?

Parkeren voor een garagepoort of een zogenaamde 'inrij van eigendommen'?

Een veelgestelde vraag is de vraag of parkeren voor een garagepoort of een inrit toegestaan is.  Zo ja, wat zijn dan de regels? Zo neen, waarom niet? Hoog tijd dus om ons in dit onderwerp te verdiepen!

Art. 25 van de Wegcode bepaalt dat het verboden is te parkeren vóór de inrij van eigendommen, met uitzondering van de voertuigen waarvan de nummerplaat leesbaar op de inrij is aangebracht.

Even voor de goede orde:  stilstaan voor een garagepoort is niet verboden. Stilstaan is de tijd die je nodig hebt om personen in- en uit te laten stappen of om te laden en te lossen.

Wat bedoelt men met parkeren "vóór de inrij"?

Een zogenaamde “inrij” is  elke in- of uitrit waardoor een voertuig van de openbare weg naar de private eigendom kan in- of uitrijden. Het gaat dus om iedere zichtbare oprit, garage of poort, die bruikbaar is voor voertuigen. Gewone deuren komen dus niet in aanmerking, zelfs indien de bewoners er een sticker met "verboden te parkeren" op zouden hebben aangebracht.

Bovendien moet het duidelijk zijn dat je met een in- of uitrit te maken hebt. Indien je als bestuurder te goeder trouw kan twijfelen aan de echte functie van een in- of uitrit, kan dit niet als in- of uitrit worden beschouwd.  Te denken valt bijvoorbeeld aan een garagepoort waarop geen verbod om te parkeren vermeld staat. Indien het zichtbaar duidelijk is dat de poort geen toegang kan bieden tot voertuigen, is het parkeren voor die poort uiteraard toegestaan. Maar voorzichtigheid is geboden:  de politie kan altijd een andere mening hebben hieromtrent!

Heeft de inrij een bepaalde breedte?  Noch in de Wet, noch in de rechtspraak vindt men hieromtrent concrete informatie terug. De Rechter zal steeds op basis van de concrete situatie oordelen of het om een inrij gaat of niet.

Ten slotte is het niet verboden om te parkeren tot aan de rand van de poort of de garage, indien de wegmarkeringen dit toelaten, tenzij het duidelijk is dat je hierdoor het in- en uitrijden hindert. Enige voorzichtigheid is met andere woorden geboden.

Kan je een boete krijgen voor het parkeren voor een garagepoort of inrit?

Jazeker.  Indien de politie deze overtreding vaststelt, riskeer je een boete van 58,00 EUR.  Het gaat om een overtreding van de 1ste graad. Het is hierbij irrelevant of de eigenaar al dan niet de politie heeft gecontacteerd. Van zodra de politie de overtreding vaststelt, riskeer je een boete, zelfs al heb je toestemming gekregen van de persoon voor wiens eigendom je geparkeerd staat!  De politie is hier immers niet van de op de hoogte.

Kan je voertuig worden weggetakeld?

Een logische volgende vraag.  Ook hier is het antwoord "ja"! De persoon voor wiens eigendom je geparkeerd staat, kan aan de politie vragen om je voertuig weg te takelen. De politie is hiertoe niet verplicht.  Normaal zal ze eerst proberen uit te zoeken wie de eigenaar is van het voertuig, zodat deze zijn of haar voertuig vrijwillig kan verplaatsen, teneinde verdere kosten te vermijden.

Als verplaatsing niet kan binnen een aanvaardbare termijn, of indien het zeer dringend is, kan je voertuig weggetakeld worden naar een vrije parkeerplaats in de directe omgeving of naar het bedrijfsterrein van de takeldienst.

De kosten van de takelwagen zijn uiteraard voor de bestuurder die zijn voertuig fout geparkeerd heeft.

Riskeer je ook een boete te krijgen als je voor je eigen poort of inrit geparkeerd staat?

Een vaak voorkomende vraag.  Wat als je voor je eigen poort geparkeerd staat (waarop je nummerplaat werd aangebracht), in een zone voor betalend parkeren? Het recht van de bestuurder van het voertuig om voor zijn eigen garagepoort te parkeren verleent hem nog niet het recht om voor onbeperkte duur voor deze poort te parkeren indien in die straat moet betaald worden om te parkeren.

Enkel in een blauwe zone met een beperkte parkeertijd (waar de parkeerschrijf moet gebruik worden) is deze beperking niet van toepassing. In deze zones mag je wel onbeperkt parkeren voor je eigen poort.

In het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest kunnen de gemeenteraden wel een “vrijstellingskaart” afleveren aan de bewoner die in een betalende zone voor zijn eigen poort parkeert. 

Lees zeker ook de volgende artikelen!
Wat zijn de boetes voor straatracen?
Straatraces komen niet zo vaak voor in ons land, maar indien bestuurders van straatraces moeten voorkomen bij de Politierechtbank, is er steevast heel wat media-aandacht voor. Straatracers krijgen dikwijls zéér hoge straffen, zeker indien er (dodelijke) slachtoffers bij betrokken waren.
Is het toegelaten om mijn voortuin om te toveren in een parkeerplaats?
Het vinden van een parkeerplaats wordt alsmaar moeilijker en moeilijker. Door de toename van het aantal auto’s kennen sommige straten, zowel in de steden als in kleinere gemeenten, vaak een waar parkeerprobleem met de nodige verkeerschaos tot gevolg. Sommigen onder ons zijn creatief in het oplossen van het parkeerprobleem. Zo horen wij regelmatig dat eigenaars hun voortuin verbouwen tot parkeerplaats. De bewoners halen de omheining en het groen weg en maken een nieuwe privé parkeerplaats, die enkel en alleen voor hen bestemd is, en waar niemand hen kan belemmeren. Kan dit zomaar? Of zijn er wel degelijk regels waar men rekening mee moet houden?
Een rechtsbijstandsverzekering? Gratis advies bij dagvaarding voor de Politierechtbank.
In de meeste gevallen bevat uw autoverzekering ook een rechtsbijstandsverzekering. Wanneer je gedagvaard bent voor de Politierechtbank, kan je vrij uw advocaat kiezen om u te verdediging, en dit op kosten van de verzekeraar.
Kan de Politie langs voor flitsen?
Mag de Politie langs voor flitsen? Heel wat bestuurders denken dat de Politie niet langs voor mag flitsen. Kan u de snelheidsovertreding betwisten wanneer u langs voor werd geflitst?